Hücre demokrasisi

Hücre demokrasisi, geoliberteryen siyasi ekonomist Fred E. Foldvary tarafından geliştirilmiştir ve çok katlı yukarıdan aşağı yapılı küçük semt hükûmet birimleri veya anlaşmalı topluluklara dayanan bir demokrasi modelidir.

KurullarDüzenle

Hücre demokrasisinde kaza veya kent gibi bir idari bölge 500 nüfuslu 100 ya da 200 haneli semt mıntıkalarına bölünür. Mıntıkadaki seçmenler bir kurul seçerler. Küçük nüfuslu mıntıkalarda daha az maliyete seçmenler daha bilinçli hale getirilebilir. Temsilciler bir vekille beraber kurula seçilir. Böylece "birinci seviye kurul" oluşturulur.

10 ile 20 arası semt mıntıkasına sahip bölgeler bir "ikinci seviye kurul" için oy kullanır. Her birinci seviye kurul, bir temsilci ve ikinci seviye kurul için de daimi üyelerinden bir vekil seçer.

Çeşitli ikinci seviye kurullardan oluşan bir üst bölge, her ikinci seviye kurulun yine bir daimi temsilci ve bir vekil seçerek oluşturduğu üçüncü seviye kurula sahiptir. Üçüncü seviye kurula seçilen ikinci seviye temsilcisi yerine kendi vekili temsilciliğe geçer.

Bu hiyerarşi, devletin büyüklüğüne göre veya tüm dünyayı içerecek şekilde genişleyerek devam eder.

AyrılmaDüzenle

Kurullar sisteme dahil edecekleri yeni kurullar oluşturarak 'ayrılabilir'.

VergilendirmeDüzenle

Her birinci seviye kurul kendi gelir kaynağını tespit edebilir. Emlak vergileri de aynı şekilde, Foldvary'nin en etkili, adil ve katışımsız seçenek olarak gördüğü arsa değer vergisi gibidir. Birinci seviye kuruldan yukarıdaki her kurul kendinden aşağıda olan kuruldan para alır.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle