Hâlis Ahmed Dede

Hâlis Ahmed Dede (d. 1700, Kütahya; ö. Ekim 1777, Kütahya), mevlevî şeyhi, şair.

1700 senesinde Kütahya'da doğdu. Annesi Mevlânâ ahfadından Havva Hanım, babası Sâkıb Mustafa Dede'dir. Babasından ders gördü ve onun vefatından sonra 1735'te yerine Kütahya Mevlevîhânesi şeyhi oldu. 42 seneye yakın şeyhlik yaptı. 1777 senesinde vefat ederek[1] tekkenin haziresine defnedildi. Kendisinden sonra mevlevîhaneye oğlu Abdurrahim Atâ Çelebi şeyh olmuştur. Âlim, zarif ve ârif bir zat idi.[2]

Babası Sâkıb Mustafa Dede'yi anlattığı Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri'l-Mevlevî fi Menakabeti Hazret-i Şeyh Sâkıb el-Ma'nevî adlı eserin müellifidir. Eserde Sâkıb Dede anlatılmakla beraber Kütahya'nın 17. yüzyıldaki sosyal durumu hakkında da önemli bilgilere yer verilmiştir. Mustafa Sâkıb Dede hakkında birçok türde bilgiye hâvi olan eser tasavvufi konuları da ihtiva etmektedir.[3]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Esrâr Dede, Tezkîre, s, 156
  2. ^ Uzunçarşılı, İsmail H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 239, 240
  3. ^ Doğan, A. Kütahya Erguniyye Mevlevîhânesi, Kütahya Belediyesi Yayınları ve Sır Yayıncılık, 2006, s, 72, 73