Gutium

Gutium Zagros Dağları'nda bulunan, Gutilerin yaşadığı bölge.

Gutium ve çevresinin yaklaşık konumu.

Çivi yazılı tabletlerdeki bilgilere göre bugünkü adlarıyla Küçük Zap Suyu ve Diyala Nehri arasındaki bölge Gutilerin ülkesi anlamına gelen Gutium olarak adlandırılmaktaydı.[1] MÖ 2400 yılından önceki bazı tabletlerde ise Gutium'un kuzeyde Subartu güneyde de Elam ülkesi ile çevrili olduğu söylenmektedir.[2] MÖ 2. ve 1. binyıla tarihlenen tabletlerde de Zagros Dağları'nın bulunduğu topraklar için Guti Ülkesi, bu topraklarda yaşayan savaşçı halklar için ise Gutiler adı kullanılmaya devam etmiştir[3] Örneğin Asur kraliyet yıllıkları, Medler veya Mannailer oldukları bilinen topluluklar için Gutiler terimini kullanır. Büyük Pers İmparatoru II. Kiros'un hükümdarlığı döneminde bile, ünlü general Gobryas "Gutium valisi" olarak tanımlanmıştır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Memiş, Ekrem (2002). "Ortadoğu'da Türklerin Varlığı Tartışmaları". Türkler Ansiklopedisi. 1. Yeni Türkiye Yayınları: Ankara. ss. 435-450. ISBN 9756782331. 
  2. ^ Günbatı, Cahit (2007). "Gutlar". Sumerler, Gutlar, Hattiler, Hurriler, Urartular Kökenleri, Tarihleri, Dilleri ve Kültürleri. Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları. s. 29. ISBN 975409425X. 
  3. ^ Mieroop, Marc Van De (2002). "Gutians". Encyclopædia Iranica. Encylopedia Iranica Foundation. 29 Nisan 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2020.