Guillaume de Nangis

On dördüncü yüzyılın hemen başında ölen Guillaume de Nangis St. Denis Manastırı’nda bir keşiş olarak yaşamıştır. 1285 yılında manastır kütüphanesinde custos cartarum olarak görevlendirilince Latince yazılmış kronikleri şerh etmiştir. Kroniğin yaratılıştan kendi zamanına kadar olan kısmını yeniden düzenlemiştir. Araştırmacılar on ikinci yüzyıla Kadar Sigebert de Gembloux’u tekrar ettiğini ortaya çıkarmışsa da on iki ile on dördüncü yüzyıllar arası özgündür. Kendisinden sonra kroniğine birçok katkı yapılmışsa da Jean de Venette ismi öne çıkmaktadır. Grand Chronique’e yaptığı şerh kadar bilinen diğer çalışmaları Gesta Ludovici IX, Gesta Philippi III, Sive Audacis ile Chronicon abbreviatum rehum Francorum sayılabilir. Çalışmaları göz önüne alındığında bir yazardan çok bir derleyici olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan yazmaları kendisinden sonra gelenler tarafından sıklıkla değerlendirilmiş ve günümüze kadar kullanılmıştır. Martin Bouguet’in on sekizinci yüzyılda eserlerini yeniden yayınlaması tanınırlığını artırmıştır. Hemen arkasından François Guizot tarafından Latince’den Fransızcaya çevrilmiştir.