Guan Hanqing

Guan Hanqing (y. 1241–1320), Takma adı "the Oldman of the Studio" (齋叟 Zhāisǒu), Yuan Hanedanlığında önemli bir Çinli oyun yazarı ve şairdi. Yuan döneminin en üretken ve saygın dramatistlerinden biridir.[1]

Guan Hanqing'i anısına basılan bir 1958 ABD posta pulu.

Guan daha sonraki yaşamının büyük bir kısmını Dadu'da geçirdi ve bu süre içerisinde yerel dilde yaklaşık 65 oyun üretti.

Konuyla ilgili yayınlarDüzenle

 • 关汉卿杂剧选 Selected Plays of Guan Hanqing (Library of Chinese Classics) (2004). Beijing: Foreign Languages Press. 7-119-03395-6.
 • The Injustice to Dou E a.k.a. Snow in Midsummer (感天動地竇娥冤 Gǎn Tiān Dòng Dì Dòu É Yuān)
 • Saving the Dusty-windy a.k.a. Saving the Prostitute a.k.a. Rescued by a Coquette (趙盼兒風月救風塵 Zhào Pàn Ér Fēng Yuè Jiù Fēng Chén)
 • The Conference of a Single Dao a.k.a. Meeting the Enemies Alone a.k.a. Lord Guan Goes to the Feast (關大王獨赴單刀會 Guān Dà Wáng Dú Fù Dān Dāo Huì)
 • The Pavilion of Moon-Worship (閨怨佳人拜月亭 Guī Yuàn Jiā Rén Bài Yuè Tíng)
 • The Butterfly Dream (包待制三勘蝴蝶夢 Bāo Dài Zhì Sān Kān Hú Dié Mèng)
 • The Wife-Snatcher (包待制智斬魯齋郎 Bāo Dài Zhì Zhì Zhǎn Lǔ Zhāi Láng)
 • The Riverside Pavilion (望江亭中秋切膾旦 Wàng Jiāng Tíng Zhōng Qiū Qiē Kuài Dàn)
 • The Jade Mirror-Stand (溫太真玉鏡臺 Wēn Tài Zhēn Yù Jìng Tái)
 • Death of the Winged-Tiger General (鄧夫人苦痛哭存孝 Dèng Fū Rén Kǔ Tòng Kū Cún Xiào)

Dış bağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle

 1. ^ Chan, Sin-Wai and David E. Pollard (2001). An Encyclopaedia of Translation: Chinese-English, English-Chinese. Chinese University Press. s. 178. ISBN 9789622019973.