Gri kart

Gri kart, pozometrelerin kalibre edildiği referans orta tonu temsil eden ve ışığın %18'ini yansıtan standart gri renge boyalı kart. Fotoğrafta renklendirme için kullanılır.

Gri kart
Gri kart kullanmadan önce (sol) ve kullandıktan sonra (sağ) çekilen fotoğraflar