Graphics Interchange Format

GIF, İngilizce Grafik Değiştirme Biçimi anlamına gelen Graphics Interchange Formatin kısaltmasıdır ve bir sayısal resim saklama biçimidir. Kayıpsız sıkıştırma kullanır. 8-bit renge (yani 256 renge) kadar destek verir ve 1-bit'lik (yani tek renk için) saydamlık sunar. JPEG ile birlikte bilgisayar dünyasında kullanılan en yaygın resim saklama biçimlerinden biridir. Genelde grafiklerin (az renk içermeleri dolayısıyla) saklanması için kullanılır.

Graphics Interchange Format
Lion's mane jellyfish swimming side view.gif
Dosya Uzantısı:.gif
MIME tipi:image/gif
Kod Tipi:GIF
Uniform Type Identifier:com.compuserve.gif
Sihir:GIF87a/GIF89a
Sahibi:CompuServe
Biçim tipi:bitmap resim formatı

GIF, animasyonları küçük ve düşük çözünürlüklü film klipleri için kullanılabilir.Genel sınırlama dikkate alındığında 256 renkle GIF, genellikle dijital fotoğrafçılık için kullanılmaz.Dijital fotoğrafçılar görüntü dosyası formatları daha geniş bir dizi üretebilen TIFF, RAW veya JPEG gibi formatlar kullanır.

Vikipedi logosunun GIF olarak yapılmış bir sürümü

PNG ve JPEG'den farklı olarak, GIF formatı piksel tabanlı animasyonların üretilmesine olanak tanır.