Granülometri

fiziki analiz tekniği

Granülometri, karışım oluşturacak malzemelerin, karışıma hangi oranlarda katılacağını belirleyen ifadedir.

Örneğin bir beton numunesi üretilmesi için tane çapı 0.25mm ile 63mm arasında olan tanelerden belli miktarlarda alınarak bir karışım hazırlanır. Bu karışımdaki tanelerin hangi çaptaki bileşenlerden oluştuğu yüzdeleriyle hesaplanır. Daha sonra ise granülometri eğrisi çizilerek standartlar arasında kaldığı yeri belirlenerek, seçim yapılır.

Eğer standartlara herhangi bir uyumsuzluk varsa karışım oranları yeniden belirlenerek granülometri değiştirilir.