Hücre biyolojisinde granül ancak ışık mikroskobu ile görünür bir yapıdır. Terim, çoğunlukla bir salgı vezikülünü tanımlamak için kullanılır.

Lökositler değiştir

Granülosit adlı bir grup lökosit, granüller içerir ve bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar. Doğal katil hücre gibi bazı hücrelerdeki granüller komşu hücrelerin çözülmesine (lizis) yol açan bileşenler içerir. Lökositlerin granülleri azurofilik granüller ve spesifik granüller olarak sınıflanır. Lökosit granülleri immün uyarılar sonucu, degranülasyon denen bir süreç sonucu hücreden salınırlar.

Trombositler değiştir

Trombosit granülleri, yoğun granül ve alfa granül olarak sınıflandırılır.

Ayrıca bakınız değiştir

Kromafin granülleri