Gram pozitif bakteri

(Gram-pozitif sayfasından yönlendirildi)

Gram-pozitif gram boyama prosedüründen geçtikten sonra, mikroskop altında mavi-siyah, mor renk alan bakterilerdir. Bu rengin sebebi gram-pozitif bakterilerin hücre duvarlarının kristal viyole/iyot karışımını tutmasıdır. Gram-negatif bakterilerin aksine gram-pozitif bakterilerin hücre duvarlarının dışında ¨Dış Zar¨ bulunmaz. Peptidoglikan hücre duvarı daha kalın olan gram-pozitiflerin boyaları tutma kuvvetleri fazladır.

Gram-pozitif bir bakteri olan Bacillus Anthracis

Orijinal bakteri sınıflandırmasında gram-pozitifler Firmikütler şubesini oluşturuyorlardı. Firmikütler şubesi çok geniştir ve içerdiği bazı ünlü familyalar şunlardır: Bacillus, Listeria, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, ve Clostridium. Bu şube, Mycoplasma grubunun da üyesi olduğu Mollikütleri de içine almak üzere genişletilmiştir. Bu bakteriler hücre duvarına sahip olmadıkları için gram boyasıyla boyanamazlar ancak boyanabilen türlerden geliştikleri varsayılmaktadır.

Actinobacteria gram-pozitiflerin başka bir ailesidir. Actinobacteria ve Firmikütler, DNAlarındaki yüksek ve düşük G+C miktarı sebebiyle (sırasıyla) guanin ve sitozin grupları olarak adlandırılırlar. İkinci hücre zarına sahip olmamaları ve sterollere sahip olmaları sebebiyle bu şubelerin ökaryotların ataları oldukları iddia edilmiştir.

Deinococcus-Thermus grubu bakteriler de yapıları gram-negatif bakterilerle aynı olmasına rağmen boyanma şekilleri yüzünden gram-pozitif sayılmışlardır.

Hem gram-pozitif bakterilerin hem de gram-neagit bakterilerin S-tabakası denen ayrı bir zarları daha vardır. Gram-negatiflerde s-katmanı, dış zara yapışıktır. Gram-pozitiflerde ise s-katmanı, peptidoglikan tabakasına yapışıktır. Gram-pozitiflerin kendilerine has bir özellikleri hücre duvarlarında teyikoik asit bulundurmalarıdır. Lipoteyikoik asit denen, özel teyikoik asit türünün lipid kısmı, peptidoglikan tabakasının hücreye ¨ demirlenmesine¨ yardımcı olur.

Gram-pozitif bakteriler değiştir

Gram-pozitif bakteriler Gram boyama işlemi sonunda mor renk veren bakterilerdir. Gram-negatif bakteriler mikroskop altında pembe renk verirken, Gram-pozitif bakteriler mor-mavi renk verirler. Gram sınıflandırma sistemi ampiriktir ve daha çok hücre duvarı arasındaki yapı farklarına dayanır.

Karakteristik özellikleri değiştir

Şu özellikler genellikle Gram pozitif bakterilerde bulunur:

  1. Sitoplazmik zar (membran)
  2. Polisakkarit kapsül
  3. Çok kalın bir hücre duvarı (peptidoglikan)
  4. Eğer filagellum mevcut ise, bunu korumak için iki halka içerirler.Gram negatif bakterilerde ise buna karşılık 4 halkalı yapı bulunur çünkü bunların sadece bir membran tabakası vardır.
  5. Şelat yapıcı ajan olarak ve bazı tiplerde yapışmayı sağlamakla görevli olan Teikoik asitler ve lipotekoik asitler mevcuttur.

Gram pozitif bakterilerin tarihi değiştir

Deinococcus-Thermus türü bakteri de Gram-pozitif gibi renk verse de yapısal olarak gram negatif bakterilerle benzerdirler.

Hem Gram-pozitif hem de Gram-negatif bakteriler S-tabakası adı verilen bir membrana sahip olabilir. Gram-negatif bakterilerde, S-tabakası direkt olarak dış membrana bağlıdır. Gram-pozitif bakterilerde, S-tabakası peptidoglikan tabakaya bağlıdır. Gram-pozitif bakterilerin kendine has özelliği ise teyikoik asitin hücre duvarındaki varlığıdır.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir