Gnaeus Naevius

Gnaeus Naevius (d. MÖ 270 – ö. MÖ 201) Eski Latin döneminde yaşamış Romalı bir epik şair ve oyun yazarı. Komedilerindeki bazı hiciv unsurları Metelli ailesini (ve ailenin konsül olan bir ferdini) kızdırana kadar kayda değer edebi bir kariyeri vardı. Bu kızgınlığın neticesinde hapishanede bir süre kaldıktan sonra sözlerini geri aldı ve habeas corpus yetkisini elinde bulunduran Tribün tarafından serbest bıraktırıldı. İşlediği ikinci bir kabahatin ardından Tunus'a sürgüne gönderildi ve burada kendi mezar taşını yazarak intihar etti.

Komedileri Yunan Yeni Komedyasının bir uyarlaması olan Fabula Palliata türündeydi. Pön savaşları'nda çarpışmış hayli vatanperver bir asker olan Naevius, tragedyaya Romalı ulusal öğeleri ve kahramanları dahil ederek, ismini üst düzey görevlilerin giydiği Toga praetexta isimli kıyafetten alan, Praetextae Fabulae türünü edebiyata katmıştır.

Günümüze sadece şiirlerinin bazı parçaları ulaşmıştır.