Gliserol nükleik asit

(Gliserol Nükleik Asit sayfasından yönlendirildi)

Gliserol nükleik asit (GNA) omurgasının bütünlüğünde farklılık gösteren, DNA veya RNA'ya benzeyen bir polimerdir. Doğada bulunmamaktadır.

2,3-dihidroksipropilnükleosit benzeşenleri ilk önce Ueda et al, tarafından (1971)'de hazırladı. Hemen ardından çözeltide RNA ve DNA bulunması durumunda benzeşenlerin fosfat bağlı oligomerlerinin gerçekte hipokromisite sergilediği gösterildi(Seita et al 1972).

Dış bağlantılarDüzenle