Giritli Ahmed Fuad Paşa

Giritli Ahmed Fuad Paşa (d. Girit, ö. ?) Osmanlı Devlet adamı, mimar. Girit Adası'nda doğmuştur. Bucak Müdürlüğü görevlerinden sonra iki defa Mudanya Kaymakamı olmuş ve 1884'te Bilecik Kazası'nın Sancak olması üzerine Mutasarrıf tayin edilmiş ve kendisine Mirimiran payesi verilerek Paşa olmuştur. 1892'de Rumeli Beylerbeyliği payesi verilen Fuad Paşa, bir sene sonra 1893'te Celâl Paşa'nın yerine gelerek Kütahya Mutasarrıfı olmuş ve Meşrutiyetin ilanından sonra Hocazade Rasih Efendi'nin önayak olmasıyla Paşa ile arası iyi olmayan bir takım ahalinin iğfali ile halktan bir grup Paşa aleyhine tezahüratta bulunmuş ve 1 Ağustos 1908'de vazifesini terk etmesine sebep olmuşlardır. Paşa bir müddet sonra emekli olmuş ve kısa bir süre sonra da vefat etmiştir[1]. Çalıştığı yerlerde eserler bırakmıştır. Geç evlendiği için çocuğu olmamıştır. Giritli Sırrı Paşa ve eski Ayan Azası Nuri Bey kardeşleridir[2].

Giritli Ahmed Fuad Paşa
Beylerbeyi, Paşa, Mutasarrıf
Kişisel bilgiler
Doğum Girit
Giritli Ahmed Fuad Paşa

Bulunduğu hizmetlerde memleketin imarına çalışan Fuad Paşa'nın Mudanya, Bilecik, ve Kütahya'da epey eserleri vardır. Bilecik'teki eserleri Yunanlar'ın firarı esnasında kasaba ile birlikte yakılmıştır. 15 sene kadar bulunduğu Kütahya Mutasarrıflığı sırasında Kütahya Hükümet Konağı'nı ve Yeşil Cami'yi yaptırmıştır. Hükûmet civarına çamlıklar yaptırmış, Kütahya'yı her zaman tehlikeye atan şehrin içinden geçen Sultanbağı ve Aksu dereleri etrafına rıhtımlar yaptırmış ve Ulu Cami'yi tamir ettirmiş ve iç aydınlatmalarını temin ettirmiştir.[3] Yeşil Cami'nin mimarisi kendisine aittir.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Kalyon, M.M., Kütahya'da Selçuklu-Germiyan ve Osmanlı Eserleri, Kütahya Belediyesi Kültür Yayınları, 2000, sayfa.395
  2. ^ Kütahya Merkez Fuat Paşa Ortaokulu Tarihçesi
  3. ^ Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, sayfa, 143