Gigant

Yunan mitolojisinde Tartarus ve Gaia'nın birleşmesi sonucunda yaratılan yılan ayaklı ölümsüz devler

Gigantlar, yunan mitolojisinde Tartarus ve Gaia'nın birleşmesi sonucunda yaratılan yılan ayaklı ölümsüz devlerdir. Olimpos tanrılarının, titanları yenmesi üzerine öfkelenen Gaia, her on iki Olimpos tanrısına karşılık on iki gigant yaratmıştır. Her biri yaratıldığı tanrının tam tersidir. Boyları genelde mitlerde 12 metredir. Titanların yenilmesinin ardından Toprak Ana'nın (Gaia) yardımıyla gigantlar tanrılara savaş açmıştır. Bir Gigant'ı ancak bir tanrıyla yarı tanrı birlikte öldürebilirdi. Bu yüzden savaş Herakles ve Dionysos yarı tanrılarıyla birlikte yapıldı. Gigant Kralı Porphyrion Zeus'a eşdeğerdi ve onu öldürmek üzere yaratılmıştı.

Gigant Kralı Porphyrion bir dağı kaldırabilecek kadar güçlüdür. Gigant Polibot ise Poseidon'u yok etmek için yaratılmıştı. Suyu zehirlemek ve kasırga yaratmada çok güçlüdür. Gigant Alcyoneus, yeraltı tanrısı Hades'in zıttıdır. Ölülere hükmetmekten çok yeraltı elementlerini kontrol etmede iyiydi. Gigant Damasen ise tanrı Ares'in zıttıydı, fakat Ares savaş tanrısı olduğu için Damasen barışçıldı. Gigant Enceladus ise Athena'nın zıttıydı. Enceladus alev yaratan alev fırlatan bir giganttı. Diğer gigantlar ise yaratıldığı tanrının zıttıydı. Gigantlardan sonra Yunan mitolojisinde başka tanrı ırkı görülmemektedir. Yunan mitolojisinde evrenin tanrıları yarattığına inanılır. Toplam 5 çağ vardır. Sonuncusu Tanrılar Çağı'dır.