Gevher Hatun

Gevher Hatun, Muhammed Tapar'ın eşi. Büyük Selçuklu sultanı II. Mahmut ile Süleyman Şah'ın annesidir.