Gerekçe

Gerekçe belirli bir kavramdan bilinçli bir biçimde anlam çıkarma, gerçeğe ulaşmak amacıyla mantık kurallarını işletme, mevcut ya da yeni bilgilerle uygulama, oluşum ve inançlarda değişikliğe gitme gücünü ifade eden bir kavramdır.[1] Felsefe, bilim, dil, matematik ve sanatla doğrudan ilintili olup insan doğasının tanımlayıcı özelliklerinden biri olarak değerlendirilmektedir.[2]

Francisco de Goya, El sueño de la razón produce monstruos (~1797)

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "So We Need Something Else for Reason to Mean", International Journal of Philosophical Studies 8: 3, 271-295
  2. ^ Alasdair MacIntyre, Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues, Peru, Illinois: 2002