George Monck

17. yüzyıl İngiliz asker ve politikacı

George Monck, 1. Albemarle Dükü JP KG PC (6 Aralık 1608 - 3 Ocak 1670), Üç Krallık Savaşları sırasında her iki tarafta da savaşan bir İngiliz askeriydi. Commonwealth altında önde gelen bir askeri şahsiyet olan desteği, 1660'ta Charles II'nin Restorasyonu için çok önemliydi ve onu Albemarle Dükü unvanı ve diğer üst düzey pozisyonlarla ödüllendirdi. MONK ya da MONCK (George), 1. Albemarle dükü, İngiliz general (Potheridge, Torrington yakınında, Devon, 1608 - White Hall, Essex, 1670). Ayaklanan lrlandalılar’a (1642-43) karşı bir alaya komuta etti, krallık ordusunda çarpıştı, sonra Parlamento yanlılarının safına geçerek, onların emrinde Ulster'i başarıyla savundu (1647-1649). Daha sonra Cromwell'in dönüşünden sonra da askeri harekâta devam etti. 1654'te Highlands'da barışı sağladı. Richard Cromwell'in, ardından Parlamento'nun otoritesini kabul etti; ekim 1659'da sınırı geçerek Lambert ve Parlamento ile görüştü; ancak ikisine de güvenilmeyeceğini anlayarak ordusunu getirtti (ocak 1660) ve Londra'ya girdi (3 şubat). Duruma egemen olan Monk, Uzun Parlamento'yu yeniden kurdu ve bu kurumu, yerini yeni bir Parlamento'ya bırakmaya zorladı. O sırada kralcı ajanlarla ilişki kurdu ve Charles ll'den uzlaşmaya yatkın Breda blldirisi'ni kopardıktan sonra monarşiye katıldı. Convention Parliament Stu artlar'ın tahta dönmesini onaylayınca Monk, 23 mayıs 1660'ta Charles H'yl karşılamak üzere Dover's gitti. Parlamento' ya seçilen Monk, Birleşik Eyaletler'® karşı açılan İkinci savaşta (1866-1667) donanmanın komutanlığını üstlendi.

Yoksul bir Devon toprak sahibinin küçük oğlu olan Monck, askeri kariyerine 1625'te başladı ve İngiltere'ye döndüğü 1638'e kadar Seksen Yıl Savaşı'nda görev yaptı. 1641 İrlanda İsyanı'nı bastırmak için gönderilen ordunun bir parçası olarak İrlanda'ya gönderildi, kısa sürede verimliliği ve acımasızlığıyla ün kazandı. Charles, Eylül 1643'te Katolik Konfederasyonu ile bir ateşkes yapmayı kabul ettikten sonra, Ocak 1644'te Nantwich'te Kraliyetçiler için savaşırken yakalandı ve sonraki iki yıl boyunca esir olarak kaldı. MONK ya da MONCK (George), 1. Albemarle dükü, İngiliz general (Potheridge, Torrington yakınında, Devon, 1608 - White Hall, Essex, 1670). Ayaklanan lrlandalılar’a (1642-43) karşı bir alaya komuta etti, krallık ordusunda çarpıştı, sonra Parlamento yanlılarının safına geçerek, onların emrinde Ulster'i başarıyla savundu (1647-1649). Daha sonra Cromwell'in dönüşünden sonra da askeri harekâta devam etti. 1654'te Highlands'da barışı sağladı. Richard Cromwell'in, ardından Parlamento'nun otoritesini kabul etti; ekim 1659'da sınırı geçerek Lambert ve Parlamento ile görüştü; ancak ikisine de güvenilmeyeceğini anlayarak ordusunu getirtti (ocak 1660) ve Londra'ya girdi (3 şubat). Duruma egemen olan Monk, Uzun Parlamento'yu yeniden kurdu ve bu kurumu, yerini yeni bir Parlamento'ya bırakmaya zorladı. O sırada kralcı ajanlarla ilişki kurdu ve Charles ll'den uzlaşmaya yatkın Breda blldirisi'ni kopardıktan sonra monarşiye katıldı. Convention Parliament Stu artlar'ın tahta dönmesini onaylayınca Monk, 23 mayıs 1660'ta Charles H'yl karşılamak üzere Dover's gitti. Parlamento' ya seçilen Monk, Birleşik Eyaletler'® karşı açılan İkinci savaşta (1866-1667) donanmanın komutanlığını üstlendi.

1647'de serbest bırakıldı, Doğu Ulster'de Parlamenter komutan olarak atandı, 1650-1651 Üçüncü İngiliz İç Savaşı'nda Oliver Cromwell altında İskoçya'da savaştı ve 1652-1654 Birinci İngiliz-Hollanda Savaşı sırasında denizde General olarak görev yaptı. 1655'ten 1660'a kadar, İskoçya'da ordu komutanıydı ve monarşiyi yeniden kurmak isteyen Parlamentodaki ılımlılara verdiği destek, II. Charles'ın Mayıs 1660'ta tahtını yeniden kazanmasında belirleyici oldu. MONK ya da MONCK (George), 1. Albemarle dükü, İngiliz general (Potheridge, Torrington yakınında, Devon, 1608 - White Hall, Essex, 1670). Ayaklanan lrlandalılar’a (1642-43) karşı bir alaya komuta etti, krallık ordusunda çarpıştı, sonra Parlamento yanlılarının safına geçerek, onların emrinde Ulster'i başarıyla savundu (1647-1649). Daha sonra Cromwell'in dönüşünden sonra da askeri harekâta devam etti. 1654'te Highlands'da barışı sağladı. Richard Cromwell'in, ardından Parlamento'nun otoritesini kabul etti; ekim 1659'da sınırı geçerek Lambert ve Parlamento ile görüştü; ancak ikisine de güvenilmeyeceğini anlayarak ordusunu getirtti (ocak 1660) ve Londra'ya girdi (3 şubat). Duruma egemen olan Monk, Uzun Parlamento'yu yeniden kurdu ve bu kurumu, yerini yeni bir Parlamento'ya bırakmaya zorladı. O sırada kralcı ajanlarla ilişki kurdu ve Charles ll'den uzlaşmaya yatkın Breda blldirisi'ni kopardıktan sonra monarşiye katıldı. Convention Parliament Stu artlar'ın tahta dönmesini onaylayınca Monk, 23 mayıs 1660'ta Charles H'yl karşılamak üzere Dover's gitti. Parlamento' ya seçilen Monk, Birleşik Eyaletler'® karşı açılan İkinci savaşta (1866-1667) donanmanın komutanlığını üstlendi.

Hastalık ve siyasete ilgisizliğin bir araya gelmesi, Monck'un 1660'tan sonra arka planda kalmasına neden oldu, ancak İkinci İngiliz-Hollanda Savaşı sırasında denize döndü ve 1665 Büyük Londra Vebası ve Büyük Ateş sırasında önemli bir liderlik rolü oynadı. 1666'da Londra . Hayatının son üç yılında emekli olarak yaşadı ve Ocak 1670'te öldü. MONK ya da MONCK (George), 1. Albemarle dükü, İngiliz general (Potheridge, Torrington yakınında, Devon, 1608 - White Hall, Essex, 1670). Ayaklanan lrlandalılar’a (1642-43) karşı bir alaya komuta etti, krallık ordusunda çarpıştı, sonra Parlamento yanlılarının safına geçerek, onların emrinde Ulster'i başarıyla savundu (1647-1649). Daha sonra Cromwell'in dönüşünden sonra da askeri harekâta devam etti. 1654'te Highlands'da barışı sağladı. Richard Cromwell'in, ardından Parlamento'nun otoritesini kabul etti; ekim 1659'da sınırı geçerek Lambert ve Parlamento ile görüştü; ancak ikisine de güvenilmeyeceğini anlayarak ordusunu getirtti (ocak 1660) ve Londra'ya girdi (3 şubat). Duruma egemen olan Monk, Uzun Parlamento'yu yeniden kurdu ve bu kurumu, yerini yeni bir Parlamento'ya bırakmaya zorladı. O sırada kralcı ajanlarla ilişki kurdu ve Charles ll'den uzlaşmaya yatkın Breda blldirisi'ni kopardıktan sonra monarşiye katıldı. Convention Parliament Stu artlar'ın tahta dönmesini onaylayınca Monk, 23 mayıs 1660'ta Charles H'yl karşılamak üzere Dover's gitti. Parlamento' ya seçilen Monk, Birleşik Eyaletler'® karşı açılan İkinci savaşta (1866-1667) donanmanın komutanlığını üstlendi.