Gemi inşaatı ve deniz mühendisliği

Su taşıtları inşaatıyla ilgilenen bir mühendislik dalı
(Gemi yapımı sayfasından yönlendirildi)

Gemi İnşaatı ve Deniz Mühendisliği gemilerin ve petrol platformları gibi açık deniz yapılarının tüm proje süreçlerini bilen ve gerekli tüm hesap ve analizleri yaparak tüm tasarım ve planlarının hem hazırlanmasını hem de sahada imalatını yürütülmesini içine alan ileri uzmanlık sahasıdır. Gemi İnşaatı en genel anlamıyla deniz yüzeyinde veya altında yüzebilen her türlü taşıtı ve onların sevk sistemlerini içine alır. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği içine gemi makinelerini dahil eder ama açık deniz yapılarını almaz. Her iki saha gemi tasarımında ortak ama makine ve açık deniz yapılarında birbirleriyle ayrılırlar.

Açık Deniz Petrol Platformu

Uygulamada bu iki saha genelde birbirleriyle aynı katagoride işler yapabilirken özünde her bir tür gemi, yat, makine, platformlar ve vs. deniz taşıtları ayrı ayrı tecrübe ihtiyacı doğurduğu için hangi alanda daha çok çalışılmışsa o alanda uzmanlaşma ortaya çıkar. Benzer şekilde sahada çalışmış mühendis ile tasarım bürosunda çalışan mühendisler arasında da farklı uzmanlaşmalar ortaya çıkar.

Tasarımda çalışan mühendisler gelişmiş tasarım, gerilme analizleri, simülasyon programlarını kullanmada uzmanlaşırken, saha mühendisleri imalat aşamasında çalışırlarken tasarımda öngörülememiş zorlukların çözümünde uzmanlaşırlar.

Ürün geliştirme, yeni teknoloji ve malzemeleri takip etmek, tasarım eğilimlerinden haberdar olmak veya eğilimleri bizzat yaratmak bu mühendisliğin doğal görevleri arasındadır.

Nerede, ne yaparlar değiştir

Gemi ve Deniz Mühendisleri öncelikle gemi, yat projeleri hazırlayan tasarım ofisleri ve bunların imalatını yapan tersanelerde çalışırlar. Akademide akademisyen olarak yollarına devam edebilirler. Deniz yapılarının klaslanmasında ve sigortalanması süreçlerinde görevli olan özel denetim kuruluşlarında (Alman Loydu, Türk Loydu, ingiliz Loydu vs.) denetçi olarak iş yaparlar. Deniz taşıtlarının yardımcı makinelerini tasarlayan, imal eden işletmelerde de iş yapabildikleri gibi otomotiv sanayi ve uçak sanayi sahalarında da farklı görevlerle iş yapabilirler.

Çalışma yerleri genelde deniz kenarında veya çok yakınındadır. Tasarım bürolarda çalışma şekli genelde bilgisayar başında analiz ve çizimlerle geçerken sahada ister tersanede ister gemide olsun sürekli imalatı bizzat takip etmek ve uygulamayı yürütmekle görevlidir.

Deniz Bilimlerinin, biyolojiyle ilgili sahası ayrı bir uzmanlık alanıdır ve mekanik biliminin bir sahası olan ve daha çok açık deniz yapılarıyla ilişkili olan Deniz Mühendisliği'nin bu sahayla ilgisi yoktur. Biyolojik araştırmalar doğrudan alanı değildir.

Akademik Tarihçesi değiştir

Teknolojinin gelişimini takip ederek ortaya çıkmış olan bu mühendislik sahası başlangıçta Makine ve İnşaat mühendisliğinin alanı içerisinde yer alıyordu. Gemi ve Uçak Mühendisliği, makine mühendisliğinin ileri alanları olarak yüksek lisans seviyesinde öğretilmiştir. 1980lere doğru Gemi ve Uçak fakülteleri ayrı bağımsız birimler olarak ortaya çıkar. Daha sonra ise teknolojinin gelişimiyle deniz taşıtları daha kompleks yapılar olmaya başlar. Bu da yeni uzmanlık alanlarının doğmasına yol açar. Böylece Fakülte Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri fakültesi olarak son halini alır. İstanbul Teknik Üniversitesi öncülüğünde ortaya çıkan bu bölüm biyolojik bilimlerle ilgili olmayıp tümüyle mekanik bilimlerin bir parçası olarak kendini gösterir.