Gelgitsel ivme

Gelgitsel ivme, bir gezegenle (örneğin dünya) bu gezegenin yörüngesindeki doğal bir uydu (örneğin ay) arasındaki gel-git akıntı kuvvetinden doğan etkidir. İvme genelde negatiftir ve bundan dolayı uyduda aşamalı bir yavaşlama meydana gelir. Bu süreç sonunda önce küçük cisim daha sonra büyük cisim olmak üzere gelgitsel bir kilitlenme olur. Dünya ile ay arasındaki sistem buna en iyi örnektir.

Dünya ile ayın Mars'tan çekilmiş bir fotoğrafı. Ayın varlığı dünyanın dönüşünü yavaşlatıyor ve günlerin her yüzyılda bir 2 ms uzamasına sebep oluyor.