Gelenbevizade Mehmet Said

Gelenbevizade Mehmet Said (d. 1863, İstanbul – ö. 1937), Osmanlı devlet adamı ve eğitimci.

1912’de ve 1919-1920 yıllarında olmak üzere iki defa Maarif Nazırlığı görevinde bulunmuştur.

Yaşamı

değiştir

1863 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası, Mahmud Aziz Efendi’dir.[1] Mülkiye’de öğrenimini tamamladıktan sonra 1882 yılından itibaren çeşitli devlet dairelerinde çalıştı.

1887'den itibaren Bursa İdadisi’nde öğretmenlik ve Maarif Müdürlüğü, Edirne'de Maarif Müdürlüğü, Ticaret Mekteb-i Âlisi Müdürlüğü, Vefa İdadisi ve Darülfünun'da öğretmenlik görevlerinde bulundu. Daha sonra Maarif Nezareti'nin merkez örgütünde çalışmaya başladı. 1904'te Mekâtib-i Rüşdiye Müdürü, 1907'de Mekâtib-i İdadiye Müdürü, daha sonra da Meclis-i Maarif üyeliğinde bulundu.

1910 yılında bakanlık müsteşarı oldu. 1912 yılında ve 1919-1920 yıllarında Maarif Nazırlığı yaptı. İlk bakanlığı, Balkan Savaşı’nın en kızışkın günlerine gerçekleşti ve önemli bir çalışma yapamadı; Ahmet Muhtar Paşa’nın kabinesinin istifa etmesi ile sona erdi.[1] İkinci kez maarif nazırı olması son Osmanlı padişah Vahdettin döneminde gerçekleşti.

Üniversiteye çevrilmesine kadar Darülfünun'un fen şubesinde ders verdi. 1937’de öldü.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ a b "Mustafa Ergün, İkinci Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), Ankara, Ocak 1996" (PDF). 18 Ocak 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2011.