Gelasius Kararnamesi

İçerisinde ilk kez hangi metinlerin Hristiyan kanonuna ait, hangi metinlerin ise apokrif olduğunu gösteren bir kararname

Gelasius Kararnamesi Latince uzun haliyle Decretum Gelasianum de libris recipiendis et non recipiendis ya da kısaca Decretum Gelasianum, Papa I. Gelasius'a (492–496) atfedilen bir kararnamedir. Kararname, içerisinde ilk kez hangi metinlerin kanona ait hangi metinlerin ise apokrif olduğunu gösteren bir liste bulundurması açısından önemlidir.

Gelasius Kararnamesi'nden bir vesika fotoğrafı.

Muhtemelen Güney Galya'da kaleme alınan Decretum Gelasianum, günümüze ulaştığı haliyle 6. yüzyıla tarihlendirilmektedir.