Gegce (Arnavutça: Gegërishtja, Gegnisht), Toskça ile birlikte Arnavutçanın iki büyük diyalektinden biridir. Arnavutluk'un kuzeyinde ve Kosova'da konuşulur. Geglerin yaşadığı bölge Gegalık (Arnavutça: Gegëria) olarak da bilinir.

Arnavutça'nın diyalektleri