Gediminas

1316-1341 arası Litvanya Büyük Dükü

Gediminas (1275 - 1341 Aralık), 1316 ile 1341 yılları arasında Litvanya Büyük Dükü. Litvanya devletinin kökleşmesine yaptığı katkı nedeniyle devletin asıl kurucusu sayılır. Erken Litvanya tarihinde önemli bir yeri vardır. Onun döneminde Litvanyalılar sınırlarını doğu ve güney yönünde genişleterek Belaruslar'ın yaşadığı toprakları ele geçirdiler. Vilnüs'u başkent yapan Gediminas, 1341'de öldüğünde imparatorluğunu yedi oğlu arasında paylaştırdı. Kendi adıyla kurulan hanedan ondan sonra Lehistan, Macaristan ve Bohemya'yı da yönetti.

Gediminas

Papa ve diğer Hristiyan hükümdarların ülkesini Hristiyanlaştırma girişimlerini başarıyla savuşturması onun Paganizmin savunucusu olarak anılmasını sağlamıştır.

KaynakçaDeğiştir

  • İngilizce Gediminas maddesi