Geç Dönem

Geç Dönem, Antik Mısır'ın son dönemi olarak kabul edilir. Bu dönem mısırbilimcilerce 25. hanedan ve 27. hanedan arasında bir yere konumlandırılabilir ve Mısır'ın Perslerce fethine kadar sürer.