Gayb

İslam inanışına göre görünmez anlaşılmaz yani akıl ve 5 duyu ile algılanamaz âlem

Gayb[1] (Arapçaالغيب el-ġayb [“gayb” sözü “gaip” sözü ile karıştırılmamalıdır]) İslam inanışına göre görünmez anlaşılmaz yani akıl ve 5 duyu ile algılanamaz âlem. Gayb, görülenin zıddıdır ve Gayb görülenden üstündür.[2] Alem 2 kısma ayrılır. Birincisi görünen varlıklar (Beş duyu organımızla algılayabildiğimiz), ikincisi görülmeyen varlıklar (Beş duyu organımız ile algılayamadığımız).[3] Görülmeyen, bilinmeyen ve gizli anlamına gelir.[4] Gayb, Mutlak ve Nisbi olarak ikiye ayrılır. Gayba inanmak imanın devamının şartlarındadır.[5] Gayba inanmayan Allah'a, meleklere ve cinlerin var olduğuna inanmamış sayılır ve ayrıca imanı olmaz. Nisb gaybları Allah, Melek Cennet, Cehennem, Şeytan, Kıyamet, Kabir hayatı, Ahiret,[6] bir kimsenin kalbinde olan şey,[7] Sırat Köprüsü ve benzeridir. Mutlak gayblar: İnsanın, cinlerin, hayvanların ölüm tarihi ve saati (ecel), Kıyamet'in kopacağı yıl, çocuğun büyüyünce nasıl hayat geçireceği, çocuğun büyüyünce kimle evlenip kaç çocuğu olması, doğacak çocuğun cinsiyeti gibi. Kur'an'da gayb; Bakara, Al-i İmran, Maide, En'Am, Araf, Tevbe, Hud, Yusuf, Ra'd, Nahl, Kehf, Meryem, Mü'minun, Neml, Secde, Sebe', Fatır, Zümer, Hucurat, Tur, Necm, Hadid, Haşr, Cum'a, Teğabun, Kalem, Cin ve Tekvir Surelerinde toplam 43 defa telaffuz edilmiştir. Cinin hareketleri halleri insana gaybdır. Yine İnsanın hareketleri halleri, cine gaybdır. Melekler, Peygamberler, Cinler, Hayvanlar da gaybı bilmezler.[8] Örneğin bir köpeğin yanından bir cin geçse Köpek, cini, cin de köpeği görmez. Gaybı bilen yalnız Allah'dır. Allah isterse Salih'lere ve dilediği peygamberlere gaybdan bilgi verebilir. Kıyametten sonra bütün gayblar görülecektir.[9]

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ TDV İslâm Ansiklopedisi'nde Gayb
  2. ^ Kıymetsiz Yazılar ISBN 975-8883-02-X Hakikat Kitabevi
  3. ^ Kıyamet ve Ahiret Hakikat Kitabevi
  4. ^ "sozluk.ihya.org - Gayb". 25 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  5. ^ Muhtasar İlmihal İmanının devamının şartları 25 Ekim 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  6. ^ http://www.ebuzerr.com/modules/islamfikih/ahirete_iman.htm[ölü/kırık bağlantı]
  7. ^ "Gayba İman nasıl olur?". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ekim 2012. 
  8. ^ Namaz Kitabı - İman doğru olmalıdır bölümü ISBN 975-92119-3-9 Hakikat Kitabevi 10. kitap
  9. ^ "Kıyamet günü Gaybi Alemleri görebilecek miyiz?". 26 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ekim 2012.