Gavar (Ermenice: Գավառ) Geğarkunik'in yönetim merkezidir. Eski adları Kever (1827'den önce), Novo Bayezid (1827-1917) ve Nor Bayezid (1917-1935)'tir. Son iki ad Rusça ve Ermenice "Yeni Bayezid" anlamına gelir ki buradaki Ermenilerin çoğu Doğubeyazıt'tan göçenlerdir.

Gavar yaklaşık 25.000 kişinin yaşadığı, Sevan Gölü kıyısında bulunan küçük bir kenttir. Şehirde bulunan Sovyetler zamanından kalma sanayi bölgesi dışarı verilen göç sebebiyle atıl durumdadır.

Gavar Ermenistan'da bulunan tek özürlüler rehabilite okuluna ev sahipliği yapar.

Dış bağlantılarDüzenle