Gauss ışını

Gauss ışını optik biliminde, enine elektrik alanı ve yoğunluk dağılımı Gauss fonksiyonu ile tanımlanmış elektromanyetik ışın olarak tarif edilir. Birçok lazer cihazı yaklaşık bir Gauss profiline uyumlu ışın üretir ki; bu lazerin temel enine modda (TEM00 mod) çalıştığını gösterir. Bir mercek tarafından kırınım gerçekleştiğinde, Gauss ışını başka tip bir Gauss ışınına dönüşür (ışını matematiksel olarak tanımlayan değişkenler seti farklılaşır). Gauss ışınının lazer optiğinde çokça kullanılmasının sebebi de budur

Gauss ışınını tanımlayan matematiksel fonksiyon Helmholtz denkleminin paraksial formunun bir çözümüdür.