Gatalar

Gatalar, Zerdüştlük dininin kurucusu Zerdüşt tarafından yazılan Avesta'da toplanan kutsal dörtlükler. Eski İran dini Zerdüştçülük ile ilgili günümüze ulaşan tek belgedir.