Garnet

Grena, başkalaşmış kayaçlarda ve bazı yerli kayaçlarda bulunan doğal silikat grubudur. Grena (süleyman taşı ya da "lal taşı" da denir) grubunun yerel formülü X3Y2(SiO4)3'tür; formülde X iki değerli katyonu (demir, magnezyum, kalsiyum ya da manganez), Y üç değerli katyonu (alüminyum, demir ya da krom), SiO4 de dört oksijen iyonuyla çevrili silikat iyonunu gösterir.

Main garnet producing countries
Garnet Andradite20.jpg

ÇeşitleriDüzenle

  • Uranovit
  • Grosülonit
  • Antradit
  • Pirop
  • Almandin
  • Spesartit

Grenalar, güzel renklerinden ötürü kuyumculukta kullanılır.