Gam, bir müzik parçasının kuruluş şekline göre (majör, minör) belirli bir kalıpta dizilen notalar topluluğu.

İnici gamda ses giderek kalınlaşır yani pesleşir. Ama çıkıcı gamda ses incelir, yani tizleşir. Gamın sekizinci notası baştaki notanın tekrarıdır. Batı müziğinde gamın dereceleri özel harflerle okunur.

A=LA B=Sİ C=DO D=RE E=Mİ F=FA G=SOL

Örnek: Majör gam, 2tam/1yarım/3tam/1yarım şeklinde dizilir.

Örnek (F Majör): F G A B♭ C D E F

minör=1 tam 1 yarım 2 tam 1 yarım 2 tam

Örnek (F Minör): F G A♭ B♭ C D♭ E♭ F