Gaius Iulius Polybius

Gaius Iulius Polybius (1. yüzyıl ) İmparator Claudius'un sekreterliğini yapmış olan azatlı köle. Claudius henüz tahta geçmeden önce onun edebi, hukuki ve tarihsel çalışmalarında bir araştırmacı olarak yardımcı olmuş ve bu sebeple Polybius'un imparatorluk bürokrasisindeki resmi rolü 'a studiis' unvanı ile anılır olmuştur. Tarihçi Suetonius, Claudius'un Polybius'un yardımlarına olan takdirlerini göstermek için onun resmi görevde iken Konsüllerin arasında yürümesine izin verdiğini iddia eder.

Polybius'un 40'lı yılların başında ölen bir kardeşi Genç Seneca'nın ünlü Ad Polybium adlı eserine konu olmuştur. O sırada sürgünde bulunan Seneca'nın bu eseri yazmasının sebebinin, Roma'ya geri dönmek için Polybius'un desteğini sağlamaya çalışmak olduğuna inanılır. Bu eserde Polybius'un İmparator Claudius'a olan sadakati taltif edilir ve ayrıca ona imparatora hizmet etmenin yas tutmaktan daha önce geldiği öğüdü verilir.

Sadakatsizliği Polybius'un düşüşüne neden olmuştur. Devlete karşı işlediği suç yüzünden imparator üzerindeki etkisi ne olursa olsun affedilmeyeceğini göstermek için idam edilmiştir. Antik tarihçiler, onun ölümünü aşkından sıkılan imparatoriçe Messalina'nın ayarladığını iddia ederler.

KaynakçaDüzenle