Gıyâseddin Türkanşah

Gıyâseddin Türkanşah (Gürcüce: ღიას ად-დინი) Anadolu Selçuklu hanedanının bir üyesi ve Gürcistan Krallığı'nın kraliçesi Rusudan'ın 1223 ila 1226 yılları arasındaki kocasıdır. Erzurum emirinin oğludur. Gürcü kraliçesi ile evlenebilmek için babasının emriyle Hıristiyanlığı kabul etti. Gıyaseddin'in Gürcü sarayındaki konumu zayıftı ve Rusudan'ın sadakatsizliği nedeniyle ilişkileri gergindi. 1226'da Harezmşahlar'ın Gürcistan'ı işgali sırasında dini ve siyasi ayrımlar arasında gidip geldi. Bu sıralarda, Rusudan kendisinden boşandı ve Gıyaseddin kayıtlardan kayboldu. Tamar ve David adında iki çocuğu vardı.

Gıyâseddin Türkanşah
Gürcistan Krallığı
Hüküm süresi 1223 - 1226
Eş(ler)i Rusudan
Çocuk(lar)ı Gürcü Hatun
VI. Davit
Hanedan Selçuklu hanedanı
Dini Gürcistan Ortodoks Kilisesi

Erzurum Selçuklu emiri Abdül Haric Muhammed Muğiseddin Tuğrul Şah'ın ve eşi Ahlat hükümdarı Seyfeddin Begtimur'un kızının küçük oğludur. [1] Tuğrul Şah, Anadolu Selçuklu devletinin 1192'de babası II. Kılıç Arslan tarafından taksim edilmesi üzerine Elbistan'ı rehine olarak almıştı, fakat Erzurum ile mübadele etti. [2] Hükümdarlığının en azından bir bölümünde Gürcistan'a haraç ödediği görülüyor. [3]

Türkanşah'ın orijinal adı ne Gürcü ne de Müslüman kaynaklarda kayıtlı değildir. "Ghias ad-din", 13. yüzyılda Mısırlı bilgin ibn 'Abd al-Zahir tarafından bildirilen bir lakabdır. Gürcü tarihçi Prens Ioann, Türkanşah'ın Gürcistan'da Hıristiyanlığı kabul etmesi üzerine Dimitri (Demetrius) olarak adlandırıldığını öne sürüyor. [1]

KaynakçaDeğiştir

Dipnotlar
Kullanılan kaynaklar