Güvenlik mühendisliği

sistemlerin tasarımı, uygulanması ve çalıştırılmasında güvenlik yönlerine odaklanan özel mühendislik alanı

Güvenlik mühendisiliği, kurum ve kişilerin taşınır ve taşınmaz mallarının üzerinde oluşabilecek riskleri, ilerleyen teknoloji ve karmaşıklaşan mimari yapılar ve alanlarda uygulanacak fiziki ve elemanlı güvenlik tedbirlerinin nasıl olması gerektiğini etüt eden, bunun paralelinde gelişmiş bir mühendislik dalı.