Güvenlik bilgi formu

Güvenlik bilgi formu (safety data sheet, SDS), malzeme güvenlik bilgi formu (material safety data sheet, MSDS) veya ürün güvenliği bilgi formu (product safety data sheet, PSDS), çeşitli madde ve ürünlerin kullanımına yönelik iş güvenliği ve sağlığına ilişkin bilgileri listeleyen bir belgedir. Güvenlik bilgi formları, kimyasal bileşikler ve kimyasal karışımlar hakkındaki bilgilerin kataloglanması için yaygın olarak kullanılan bir sistemdir. SDS bilgileri, dökülmeyle mücadele prosedürlerinin yanı sıra, belirli bir malzeme veya ürünle ilişkili güvenli kullanım ve potansiyel tehlikelere ilişkin talimatları içerebilir. Eski MSDS formatları, ulusal gerekliliklere bağlı olarak bir ülke içinde kaynaktan kaynağa değişiklik gösterebilir; ancak daha yeni SDS formatı uluslararası olarak standartlaştırılmıştır.

Bir Güvenlik bilgi formu örneği

Bir maddeye ilişkin SDS, öncelikle genel tüketicinin kullanımına yönelik değildir; bunun yerine, meslekî bir ortamda malzemeyle çalışmanın tehlikelerine odaklanır. Ayrıca maddeleri fiziko-kimyasal, sağlık veya çevresel risk temelinde uygun şekilde etiketleme görevi de vardır. Etiketler, Avrupa Birliği standart sembolleri gibi tehlike sembollerini içerebilir. Aynı ürün (örneğin aynı şirket tarafından aynı marka isimleri altında satılan boyalar) farklı ülkelerde farklı formülasyonlara sahip olabilir. Jenerik isim kullanan bir ürünün formülasyonu ve tehlikeleri aynı ülkedeki üreticiler arasında farklılık gösterebilir.