Güney Tirol

Güney Tirol (Almanca: "Südtirol"), İtalya'nın Trentino-Güney Tirol bölgesinde yer almaktadır. İtalyanlar Alto Adige (doğrudan Türkçesi ile "Yukarı Adige") de derler. Başkenti Bozen'dir. Nüfusun yüzde altmışdördü Avusturya Bavyeralısı veya Tirolyandır ana dil olarak almanca, yüzde yirmibeşi ise anadili olarak italyanca konuşur. Geri kalan kesimler ise değişik dilleri konuşmaktadır. Bölge önemli derece özerk yetkilere sahiptir. Sınırları oldukça geniş harici yasama, yürütme ve mali yetkilere sahip olan Güney Tirol 2011'den itibaren hem İtalya'nın hem de Avrupa Birliği'nin en zengin bölgeleri arasında yer almaktadır.

CoğrafyaDeğiştir

Bölge'nin yüzölçümü 7.399 km².

İdâreDeğiştir

116 belediyeden oluşmuştur.

NüfusDeğiştir

31 Aralık 2007 tarihinde nüfusu 493.910'dur.

DillerDeğiştir

Güney Tirol'deki nüfusunun çoğunluğu Almanca konuşur. İtalyanca da bilinir.

TarihDeğiştir

1918'e kadar Güney Tirol Avusturya'daki Tirol eyâletine aitti.

SiyâsetDeğiştir

Güney Tirol Avusturya'yla çok münâsebette bulunur.

FırkalarDeğiştir

Birinci hareket Südtiroler Volkspartei'dir. (Güney Tirol Halk Fırkası)

LandeshauptmannDeğiştir

Eyâlet başkanı landeshauptmann'dır.

LandtagDeğiştir

Güney Tirol'un meclisi Landtag'dır.

  • Südtiroler Volkspartei (SVP) (Alman ve Ladin): 21 koltuk
  • Alleanza Nazionale (İtalyan): 3 koltuk
  • Grüne-Verdi-Vërc (Yeşiller): 3 koltuk
  • Die Freiheitlichen (Alman): 2 koltuk
  • Gemeinsam Links-Frieden und Gerechtigkeit :1 koltuk
  • Forza Italia (İtalyan): 1 koltuk
  • Unione Autonomista: Il Centro – Margherita (İtalyan): 1 koltuk
  • Union für Südtirol (Alman): 1 koltuk
  • Unitalia (İtalyan): 1 koltuk
  • Süd-Tiroler Freiheit (Alman) : 1 koltuk