Güneş sistemindeki nesnelerin kütleye göre listesi

Vikimedya liste maddesi

Güneş sistemindeki büyük nesnelerin kütleye göre listesi aşağıdadır. Listede sadece kütlesi Dünya kütlesinin binde birinden fazla olan nesneler gösterilmiştir. Bunlar Güneş'in yanı sıra 8 gezegen, 2 cüce gezegen ve 7 büyük uydudur. Diğer uydu, cüce gezegen, asteroit ve kuyruklu yıldızların kütleleri çok daha azdır.

Birinci sütunda nesnenin adı, ikinci sütunda türü, üçüncü sütunda 1021 kg cinsinden kütlesi, dördüncü sütunda Dünya’ya göre kütlesi ve beşinci sütun da nesneyi keşfeden astronomun adı ve keşif yılı gösterilmiştir.

Adı Türü Kütlesi
(1021 kg cinsinden)
Kütlesi
(Dünya kütlesi cinsinden)
Keşfeden astronom
ve yılı
Güneş Yıldız 1988500000 333000
Jüpiter Gezegen (Gaz devi) 1898200 317.83
Satürn Gezegen (Gaz devi) 568340 95.162
Neptün Gezegen (Gaz devi) 102413 17.147 Urbain Le Verrier (1846)
Uranüs Gezegen (Gaz devi) 86813 14.536 William Herschel (1781)
Dünya Gezegen (Yerbenzeri gezegen) 5972.4 1
Venüs Gezegen (Yerbenzeri gezegen) 4867.5 0.815
Mars Gezegen (Yerbenzeri gezegen) 641.7 0.107
Merkür Gezegen (Yerbenzeri gezegen) 330.1 0.0553
Ganymade Uydu (Jüpıter) 148.2 0.0248 Galileo Galilei (1610)
Titan Uydu (Satürn) 134.5 0.0225 Christiaan Huygens (1655)
Callistro Uydu (Jupiter) 107.6 0.018 Galiieo Galilei (1610)
İo Uydu (Jüpiter) 89.32 0.015 Galileo Galilei (1610)
Ay Uydu (Dünya) 73.42 0.0123
Europa Uydu (Jüpiter) 48.00 0.008035 Galileo Galilei (1610)
Triton Uydu (Neptün) 21.39 0.003599 William Lassell (1880)
Eris Cüce gezegen 16.6 0.0028 Michael E. Brown (2005)
Plüton Cüce gezegen 13.03 0.0022 Clyde Tombaugh (1930)

Yukarıda sayılanların dışında en büyük kütleli nesne Haumea adlı cüce gezegendir ki, kütlesi Pluton'un üçte birinden azdır.