Güneş lambası

Güneş lambaları, Güneş'ten gelen enerjiyi elektrik enerjisine, elektrik enerjisini de ışık enerjisine dönüştüren cihazlardır. Trafikte şehir elektriğinden ve kablolardan tasarruf etmek için kullanılan bir yöntemdir. Led lambalarda enerjinin neredeyse tamamını görünebilir ışığa çevirebilir. Ampullü trafik lambaları ise enerjinin sadece % 20'lik bir kısmını görünebilir ışığa çevirebilir. Bazı lambalar sadece ışık geldiği zaman çalışmakta; bataryalı ampuller ise sabah depoladığı enerjiyi gece de kullanabilmektedir.

Filipinler'de bir güneş lambası

Genel özellikleriDüzenle

  • Bu ışıkların izolatör yüzey gerilimi 1000 Vac'dır.
  • Bataryaların direnci iyidir. Geceleri doluluk durumuna göre ışık şiddetini değiştirebilir ve bu sayede pile zarar gelmez.
  • Aşırı şarj olmayı engeller ve bir günlük dolumla yaklaşık 1 hafta düşük enerjide ışık yayabilirler.
  • Pillerinin ömrü ortalama 3 yıldır.