Gülşah Hatun

Gülşah Hatun (d. 1435 - ö. 1487), Osmanlı padişahı II. Mehmed'in dördüncü eşi.

Karamanoğulları Beyliği'nden İbrahim Bey'in kızı ya da cariye olduğuna dair görüşler vardır. Karaman Sancakbeyi Şehzade Mustafa'nın annesidir. Oğlunun sancakbeyliği görevi esnasında 1466-1474 arasında Konya ve Karaman'da bulundu. Oğlu Şehzade Mustafa'nın 1474 yılında vefatı üzerine Bursa'ya gitti. Hayatını kaybettiği 1487 yılına kadar burada yaşadı[1]. Türbesi kayınbabası II. Murad'in tarafından yaptırılmış Camii'de bulunmaktadır[2].

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Sakaoğlu, Necdet (2015). "Bu Mülkün Kadın Sultanları". İstanbul: Alfa Tarih. s. 173,174. ISBN 978-605-171-079-2. 
  2. ^ Osmanlı Tarihi, II. Cilt, 10. baskı, sf: 108, Türk Tarih Kurumu Yayınları-2011, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı