Gönüllü yayımcı

Gönüllü yayımcı, kendi içerisinde farklılık gösteren gazete, dergi ya da çevrimiçi iş unvanıdır. Çoğunlukla, ancak her zaman olmamakla birlikte, gönüllü yayımcı yeteneğini kanıtlamış ve okuyucuyla birliktelik kurmuş serbest meslek ya da danışmanlıktır. Bu gönüllü yayımcı yayımlanacak makalelere düzenli olarak katkıda bulunur ancak makaleleri gerçekten düzenlemez. Buradaki "yayımcı" unvanı daha geleneksel düzenleme görevinden farklı olarak, kesin bir saygınlık derecesi anlamına gelir. Yine de diğer durumlarda gönüllü yayımcı tasarıları, bir yayımın özel yönlerini denetleyebilir ve daha düzenli yazım görevleri alabilir. Daha küçük bir dergide unvan, düzenli sorumluluk alan ve kimi yazı işi görevleri üstlenen personel anlamına gelebilir.

"Gönüllü yayımcı" bir kitap sayfasının başlığında lisetelendiğinde, terim genel olarak kitabın hazırlanışında bir çeşit danışman olarak,ancak kitabın son içeriğinden sorumlu olmayan, görev alır.