Göçmen karşıtlığı

Bir grup insanın yerlisi olmadıkları başka bir ülkeye veya bölgeye yapılan göçe muhalefet

Göçmen karşıtlığı, bir ülkenin vatandaşı başka bir ülkeden göç ile ülkesine gelen sığınmacı veya mülteciyi reddetmesi, onu kabul etmemesi durumu olarak ifade edilir.

Suriyeli göçmenlerden önce evsiz Kanadalılara yardım edilmesini argo bir dille söyleyen bir duvar yazısı, Montreal

Birçok ülkede önemli bir siyasi ideoloji haline gelmiştir. Göç, bir ülkeden, vatandaşı olmadıkları başka bir ülkeye veya bölgeye girmesidir. Yasa dışı göç, insanların resmi izin almadan bir ülkeye göç etmesidir. Göçe karşı muhalefet, çeşitli göçmenlik reformları çağrılarından göçü tamamen kısıtlama tekliflerine kadar uzanmaktadır.

Göçmen karşıtı argümanlar

değiştir

Ulusal Kimlik

değiştir

Bazı göçmen karşıtları, göçmenlerin varlığının yerli nüfusun ulusal kimliğini ve ülkenin demografisini değiştirebileceğini savunur.

Ulusal kimlik, ülke içi bölünmelerin olduğu durumlarda toplumsal barış için önemli bir faktör olabilir.[1] Örneğin, 2015 yılında yapılan bir araştırma, Suharto'nun Endonezya'sının ülkenin ulusal birliğini vurgulayan eğitim içeriğinin, etnik gruplar arası ve dinler arası ilişkilerin gelişmesinin önemli bir nedeni olduğunu gösterdi.[2]

İzolasyon ve istikrar

değiştir

Göçmenler, sosyal ve kültürel temasla yerel kültüre asimile olmak yerine, kendi kültürlerine göre yaşadıkları kendi kendine organize topluluklar, gettolar veya paralel toplumlar oluşturarak kendilerini kendi topluluklarında izole edebilirler. Bu tür etnik yerleşim bölgeleri, doğal olarak kendileri gibi insanlarla birlikte olmayı seven insanların oluşturduğu bir sonuç olabilir.[3] Yerel dili öğrenemeyebilirler ve sonunda ulusal birliğin yanı sıra ana ülkenin kültürel ve dini birliğini de baltalayabilirler.[4] Michigan Eyalet Üniversitesi'nden Jennifer Neal tarafından yapılan araştırma, etnik yerleşim bölgelerinin gruplar arasındaki toleransı azaltma pahasına sosyal bağlılığı desteklediğini ve büyüklüklerinin, özerkliklerinin ve yakınlıklarının faktörler olduğunu öne sürüyor.[3] Ayrıca bazıları, yerel topluluklara daha fazla yetki verilmesini önermektedir.[3]

Artan rekabet

değiştir

Ekonomik argümanlar istihdam için rekabete ve bazı göçmen gruplarının yerel devletin sosyal refah sistemlerine, sağlık sistemlerine, barınma ve devlet okullarına yükleyebileceği ağır yüklere odaklanır.[5] Örneğin, Danimarka Entegrasyon Bakanlığı'nın 2011 tarihli bir raporuna göre, Danimarka'nın katı göçmenlik yasası reformu, önceki daha serbest yaklaşıma kıyasla 6,7 milyar avro kurtardı.[6][7]

Çevresel alan, kalite ve kaynak kıtlığı

değiştir

Bazı insanlar, bir nüfusa "çevresel alan" sağlamak için, örneğin atık ürünlerin emilmesi de dahil olmak üzere nüfusun tüketimini sağlamak için belirli bir büyüklükte arazinin gerekli olduğunu düşünüyor.[8] Göçmenler, bu mantıkta, yeni doğmuş bir bebek gibi, ülkede kişi başına düşen toprak büyüklüğünü azaltır. Bu fikir, 19. yüzyılın başlarında benzer şekilde bunu iddia eden Robert Malthus'a kadar uzanıyor.[kaynak belirtilmeli]

Bazıları kentsel yayılma ve tıkanıklık, devletin vahşi yaşamındaki ve doğal ortamındaki değişiklikler, göç nedeniyle genişleyen karbon ayak izi, devletin kıt kaynakları, azalan su rezervleri, enerji, yoksullaşmış topraklar ve katı atıklar konusunda konusunda endişelidir.[9]

Hastalıklar

değiştir

Göçmenler ve genel olarak sınır ötesi hareketler, bazılarının önemli bir tehdit olarak algıladığı, yerli nüfusta nadir görülen bulaşıcı hastalıkları kendi ülkelerine getirdiğine dair kanıtlar bulunmaktadır.[10][11][12][13][14][15][16][17][18][19]

Göçmen karşıtı duyguları körüklemek için göçmenler ve bulaşıcı hastalıklar arasında bir bağlantıyı abartan veya uyduran Ku Klux Klan gibi beyaz üstünlükçüsü grupların geçmişi vardır.[20]

Göçmenlerin işlediği suçlar

değiştir

Göç karşıtları genellikle göçmenlerin daha yüksek suç oranlarına katkıda bulunduğunu iddia ediyor. Ancak bazı araştırmalar insanların göçmenlik ve suçluluk arasındaki ilişkiyi abartma eğiliminde olduğunu gösteriyor.[21][22][23] Genel olarak akademik literatür, dünya çapında göç ve suç arasındaki ilişki için karışık bulgular sağlamıştır.[22][24][25][26][27][28][29][30][31][32]

Tehlikeli göçler

değiştir

Yetkisiz veya düzensiz göç, göçmenleri zorlu ortamlara maruz kalma, yiyecek ve su eksikliği ve kaçakçılardan ve yetkililerden gelen şiddet gibi birçok tehlikeye maruz bırakabilir.[33] 2014'ten bu yana, dünyanın dört bir yanındaki göç yollarında her yıl 4.000'den fazla insan öldü. Kayıt altına alınmamış ölümlerin bu sayıdan bir hayli fazla olduğu tahmin edilmektedir.[34]

Göçü sert bir şekilde kısıtlamak ve bu kısıtlamaları potansiyel göçmenlere bildirmek, bu tür tehlikeli yolculuklara çıkmalarını engelleyebilir.[35][daha iyi kaynak gerekli] Amerika Birleşik Devletleri'nin sınır devriyesi politikası, göçmenleri, yaşamı tehdit eden tehlikelerle karşılaşma olasılıklarının daha yüksek olduğu uzak bölgelere yönlendirmek için kasıtlı olarak hareket etmiştir.[36]

Kültür ithalatı

değiştir

Göçmenler kendi kültürlerini de beraberlerinde getirirler.[12][37][38][39][40][41][42] Göçmenlerin düşünceleri, normları, uygulamaları, gelenekleri ve değerleri yerli ülkenin kültürünü şekillendirir, genişletir ve etkiler (Leitkultur). Bu tür uzantıların ve etkilerin bazıları, daha az uygar sayılan uygulamalar, kısıtlamalar ve genel olarak ana ülkenin normları, yasaları ve değerleriyle çatışmaları içerebilecek nedenlerle, yerli nüfusun bir kısmı tarafından istenmeyebilir.[43][44][45]

Sosyal güvence maliyetleri

değiştir

Göçmen karşıtları genellikle göçmenlerin, daha fazla tıbbi bakım ve sosyal güvence sağlanması nedeniyle kamu kasası üzerinde net bir olumsuz etkisi olduğunu belirtmektedir.[46][47][48][49][50][51][52]

Göçmenlerin bir ulusun kamu kasasına etkisini çeşitli faktörler etkiler. Göçmenler, örneğin yaşlanan nüfus eğilimlerine karşı koyarak bir devletin refah sistemini iyileştirebilirken, net ekonomik etkileri de olumsuz olabilir.[53] Harvard Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan George Borjas, "göçmen ne kadar vasıfsızsa, göçmenin mali bir yük olma ihtimali o kadar yüksek" demiştir.[54] Vasıflı göçmenler, akrabalık bağları veya insani nedenlerle kabul edilenlerden daha iyi işgücü piyasası beklentilerine sahiptir.[55] Aynı zamanda bu, göçmenlerin görev sürelerine, ücretlerine, yaşlarına ve ülkenin entegrasyon sistemine de bağlıdır.[55][56]

Ülkeye veya bölgeye göre göçmen karşıtlığı

değiştir

2018'de dünya çapında 27 ülkede yapılan bir anket, medyanın %45'inin daha az göçmen istediğini veya hiç göçmen istemediğini, %36'sının mevcut göç seviyelerini korumak istediğini ve sadece %14'ünün göçün artmasını istediğini gösterdi. Muhaliflerin medyanı, en çok göçmen alan ülkelerde en yüksek, %51 ile Avrupa ülkelerindeydi.[57][57]

Ülke/bölge Daha az/hiç (%) Mevcut durum (%) Daha fazla (%)
  Yunanistan 82 15 2
  İsrail 73 15 9
  Macaristan 72 22 2
  İtalya 71 18 5
  Rusya 67 23 7
  Güney Afrika 65 23 11
  Arjantin 61 28 6
  Kenya 60 24 15
  Almanya 58 30 10
  Endonezya 54 31 8
  İsveç 52 33 14
  Nijerya 50 26 20
  Polonya 49 36 9
  Hindistan 45 11 13
  Meksika 44 42 11
  Tunus 42 38 20
  Fransa 41 42 16
  Hollanda 39 49 10
  Avusturalya 38 42 18
  Brezilya 37 44 14
  Birleşik Krallık 37 43 16
  Filipinler 32 46 19
  İspanya 30 39 28
  ABD 29 44 24
  Güney Kore 28 52 18
  Kanada 27 53 19
 Japonya 13 58 23

Chatham House tarafından Şubat 2017'de 10 Avrupa ülkesinde 10.000 kişiyle yapılan bir anket, ortalama olarak çoğunluğun (%55) daha fazla Müslüman göçüne karşı olduğunu ve muhalefetin özellikle birkaç ülkede dile getirildiğini ortaya koydu: Avusturya (%65), Polonya (%71), Macaristan (%64), Fransa (%61) ve Belçika (%64). Polonya hariç, bunların hepsi yakın zamanda cihatçı terör saldırılarına maruz kalmış veya bir mülteci krizinin merkezinde yer almıştır. Daha fazla Müslüman göçüne karşı çıkanların 3/4'ü kendilerini sağcı olarak sınıflandırmıştır.

2018'de Pew Research tarafından yapılan bir anket, çoğunluğun (%58) ülkeye daha az göçmen girmesine izin verilmesini, %30'unun mevcut seviyeyi korumak ve %10'unun göçü artırmak istediğini ortaya koydu.[57]

Birleşik Krallık

değiştir

Birleşik Krallık'ta İngiliz Ulusal Partisi, 2010 genel seçimlerinde göçe karşı muhalefeti ana politikalarından biri haline getirdi.[58] Kitlesel göç karşıtı parti UKIP, net göçü azaltmakla görevli bir Göç Kontrol Komisyonu kurulmasını önerdi.[59] Muhafazakar Parti, çeşitli refah kısıtlamaları ve barınma kısıtlamaları ile AB'den ve dünyanın geri kalanından göçü "onbinlere" indirme sözü verdi.[59]

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma referandumu İngiltere'de başarılı oldu ve birçok yorumcu AB'den göç konusundaki popülist endişenin kamuoyu tartışmasının önemli bir özelliği olduğunu öne sürdü.[60] İngiltere Başbakanı David Cameron oylama üzerine istifa etti. Kısmen Muhafazakar partinin UKIP'e karşı oy kaybetmesi nedeniyle AB'den ayrılma konusunda referandum yapmayı kabul etmişti.[61]

Danimarka

değiştir

2017'de yapılan bir ankete göre, her üç kişiden ikisi (%64), 2015'e göre artış gösteren (%54) Müslüman ülkelerden gelen göçü sınırlamak istiyordu.[62]

Eylül 2019'da bir Ipsos anketine göre, %65'i göçmenleri kabul etmenin Fransa'daki durumu iyileştirmediğini ve %45'i göçmenleri kabul etmenin Fransızları sosyal hizmetlerden mahrum bıraktığını söyledi.[63]

Corriere della Serra tarafından yayınlanan ankete göre, ankete katılan iki kişiden biri (%51) İtalya limanlarının Akdeniz üzerinden gelen tekne göçmenlerine kapatılmasını onaylarken, %19'u göçmenleri memnuniyetle karşıladı.[64]

2018'de Pew Research tarafından yapılan bir anket, çoğunluğun (%71) ülkeye daha az göçmen girmesine izin verilmesini, %18'inin mevcut seviyeyi korumak ve %5'inin göçü artırmak istediğini ortaya koydu.[57]

İspanya

değiştir

İspanyol gazetesi El País tarafından Ocak 2004'te yapılan bir anket, İspanyolların "çoğunluğunun" göçün çok yüksek olduğunu düşündüğünü gösterdi.[65]

İspanya'da anketler, göçe karşı çıkan vatandaşların birincil kaygılarının "azalan sırada, iş, suç ve konut" olduğunu gösteriyor.[66]

Movimiento Social Español gibi küçük Neofaşist partiler, Ulusal Demokrasi (İspanya) ve España 2000 gibi diğer küçük aşırı sağ partilerde olduğu gibi milliyetçi veya göçmen karşıtı söylemler kullanarak açıkça kampanya yürütüyor. Bu partiler hiçbir zaman ulusal veya bölgesel parlamento sandalyesi kazanamamışlardır

5000 kişiye anketlerin dahil edildiği 2008 tarihli bir araştırma, yanıt verenlerin dörtte birinden daha azının (%23) kültürel, etnik ve sosyal çeşitlilik ile karakterize edilen bölgelerde yaşamak istediğini gösterdi.[67]

2015 yılının sonlarında İsveç, Danimarka ve İsveç arasındaki Øresund Köprüsü'nde geçici sınır kontrolleri başlattı ve toplu taşıma operatörlerine yalnızca İsveç'te ikamet eden kişilerin tren veya otobüslere binmesine izin vermeleri talimatı verildi. Tedbirler, sığınmacı sayısını 2015'te 163.000'den 2016'da 29.000'e düşürdü.[68]

Göteborg Üniversitesi tarafından yayınlanan 2016 SOM Enstitüsü araştırması, 2011 ve 2016 yılları arasında, artan göçmen sayısıyla ilgili endişeleri olan kişilerin tahmini payının yaklaşık %20'den %45'e çıktığını bildirdi.[69]

2018'de Pew Research tarafından yapılan bir anket, çoğunluğun (%52) ülkeye daha az göçmen girmesine izin verilmesini, %33'ünün mevcut seviyeyi korumak ve %14'ünün göçü artırmak istediğini ortaya koydu.[57]

Sığınmacı göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri konusunda, 1990 yılında yerli katılımcıların %61'i bunun iyi bir öneri olduğunu düşündü ve bu rakam takip eden yıllarda istikrarlı bir şekilde 2014'te yaklaşık %40'a düştü. %52'lik çoğunluk bunu iyi bir öneri olarak değerlendirdi. Geri dönüşün ne iyi ne de kötü bir teklif olduğunu düşünen katılımcıların oranı aynı anda neredeyse %40'tan %24'e düştü.[70]

Şubat 2020'de maliye bakanı Magdalena Andersson, göçmenleri İsveç dışındaki ülkelere gitmeye teşvik etti. Andersson bir röportajında İsveç'te göçmenlerin entegrasyonunun 2015'ten önce ve sonra çalışmadığını ve İsveç'in entegre edebileceğinden daha fazla göçü kabul edemeyeceğini belirtti.[71]

İsveç'teki belediyeler
değiştir

2020'de birkaç belediye, kendi bölgelerine yerleşmeleri için ek sığınmacılara sosyal yardım ödemeyi reddetti. Ocak 2019'daki bir hükûmet anlaşmasında (İsveççeJanuariavtalet) 32 belediyeye, kendi alanlarında, sığınmacıların sosyal yardım ödemeleri hakkını kaybedecekleri hassas alanlar belirlemesine izin verildi. Aralarında Malmö, Helsingborg ve Landskrona'nın da bulunduğu birçok belediye, tüm yetki alanlarını savunmasız bir alan olarak belirleyerek yanıt verdi.

Macaristan

değiştir

2015 yılında Avrupa göçmen krizi sırasında Macaristan, göçmenlerin Avrupa Birliği'ne girmesini engellemek için Sırbistan sınırına jiletli telden bir çit inşa etti.[72]

Türkiye

değiştir

Sayıları 13 milyon[73] olan mülteciler Türkiye için hala büyük bir tartışma konusudur. Son olarak Afganistan'dan gelen göç dalgası ile birlikte Türkiye'de göçmen/mülteci karşıtlığı da giderek yükselen bir grafik çiziyor.[74] Halkın büyük bir kısmı da artık açık bir şekilde mültecileri istemediklerini, mültecilerin gelişine karşı olduklarını dile getiriyor.[75]

11-12 Ağustos 2021 tarihlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde Emirhan Yalçın adındaki bir gencin mülteciler tarafından bıçaklanarak öldürülmesinden sonra Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırıda bulunuldu.[76]

Ülkedeki muhalefet partilerinin bir kısmı, mültecileri ülkelerine göndermeyi vadetmektedir:

Yunanistan

değiştir

Şubat 2020'de, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınırını Avrupa'ya açmasının ardından 10 000'den fazla kişi Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınırı geçmeye çalıştı, ancak Yunan ordusu ve polis güçleri tarafından engellendi. Yüzlerce Yunan askeri ve silahlı polis, izinsiz girenlere direndi ve onlara göz yaşartıcı gaz attı.[79][80][81] Çoğunluğu geçmeye çalışanlar arasında Suriye'den gelen savaş mültecileri değil, en büyük grup Afganistan'dan ve bir sonraki en büyük grup Pakistan'dan ve Afrika ülkelerinden Etiyopya, Fas ve Cezayir'den önemli sayıda göçmendi. Yunanistan, bir ay boyunca sığınma başvurularını kabul etmeyi reddederek yanıt verdi. 28 Şubat-5 Mart tarihleri arasında Meriç bölgesinde Yunan makamları tarafından yakalanan yasadışı göçmenlerin %64'ü Afganistan'dan, %19'u Pakistan'dan, %5'i Türkiye'den, %4'ü Suriye'den ve %2,6'sı Somali'dendi.[81]

Kaynakça

değiştir
 1. ^ Citrin, Jack, and John Sides. "Immigration and the imagined community in Europe and the United States." Political Studies 56, no. 1 (2008): 33-56.
 2. ^ Roth, Christopher; Sumarto, Sudarno (2 Kasım 2015). "Does Education Increase Interethnic and Interreligious Tolerance? Evidence from a Natural Experimen". 10 Mayıs 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 3. ^ a b c "End of nations: Is there an alternative to countries?". New Scientist. 18 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2017. 
 4. ^ Parallelgesellschaften? 29 Ağustos 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Aus Politik und Zeitgeschichte, No. 1–2 (2006)
 5. ^ Beckett, Andy (9 Şubat 2016). "Is Britain full? Home truths about the population panic". 9 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi – The Guardian vasıtasıyla. 
 6. ^ Reimann, Anna (29 Nisan 2011). "Putting a price on foreigners: strict immigration laws 'Save Denmark Billions'". spiegel.de. Spiegel Online. 6 Eylül 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Eylül 2014. 
 7. ^ "Denmark's immigration laws save country £6 billion". The Daily Telegraph. 5 Eylül 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Eylül 2014. 
 8. ^ "The UK's population problem" (PDF). 20 Ekim 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ocak 2017. 
 9. ^ Rohe, John F (1 Ocak 2006). "Living Standards, Scarce Resources and Immigration: An Interview With Labor Economist Vernon M. Briggs, Jr" (İngilizce). 2 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ocak 2017. 
 10. ^ Dhooper, Surjit Singh (29 Kasım 2011). Social Work in Health Care: Its Past and Future (İngilizce). SAGE Publications. ISBN 9781483342573. 18 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Şubat 2017. 
 11. ^ Brown, Diane; Edwards, Helen; Seaton, Lesley; Buckley, Thomas (29 Ocak 2015). Lewis's Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems (İngilizce). Elsevier Health Sciences. ISBN 9780729582209. 19 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Şubat 2017. 
 12. ^ a b Epidemiology for Public Health Practice (İngilizce). Jones & Bartlett Publishers. 18 Mayıs 2009. ISBN 9781449666637. 19 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2017. 
 13. ^ "U.S. – Mexico Cross-Border Health". www.cdc.gov (İngilizce). Gateway to Health Communication | CDC. 12 Haziran 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Şubat 2017. 
 14. ^ Gushulak, B. D.; MacPherson, D. W.yıllar (15 Haziran 2004). "Globalization of Infectious Diseases: The Impact of Migration". Clinical Infectious Diseases. 38 (12): 1742-1748. doi:10.1086/421268. PMID 15227621. 
 15. ^ Wilder-Smith, Annelies; Shaw, Marc; Schwartz, Eli (7 Haziran 2007). Travel Medicine: Tales Behind the Science (İngilizce). Routledge. ISBN 9781136352157. 18 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Şubat 2017. 
 16. ^ Lirola, Maria Martinez (11 Ağustos 2014). Discourses on Immigration in Times of Economic Crisis: A Critical Perspective (İngilizce). Cambridge Scholars Publishing. ISBN 9781443865609. 20 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Şubat 2017. 
 17. ^ "Polish opposition warns refugees could spread infectious diseases". Reuters. 15 Ekim 2016. 1 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Şubat 2017. 
 18. ^ Bruce, Tammy. "When foreigners bring disease across the border". The Washington Times. 12 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Şubat 2017. 
 19. ^ "The Mexican 'germ invasion' is just the right's latest anti-immigration myth". The Guardian. 2 Temmuz 2014. 14 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Şubat 2017. 
 20. ^ Kraut, Alan M. (2010). "Immigration, Ethnicity, and the Pandemic". Public Health Reports. 125 (Suppl 3). ss. 123-133. doi:10.1177/00333549101250S315. ISSN 0033-3549. PMC 2862341 $2. PMID 20568574. 
 21. ^ Hooghe, Marc; de Vroome, Thomas (1 Ocak 2016). "The relation between ethnic diversity and fear of crime: An analysis of police records and survey data in Belgian communities". International Journal of Intercultural Relations. Cilt 50. ss. 66-75. doi:10.1016/j.ijintrel.2015.11.002. hdl:1874/344394yıllar. 
 22. ^ a b Nunziata, Luca (4 Mart 2015). "Immigration and crime: evidence from victimization data". Journal of Population Economics. 28 (3). ss. 697-736. doi:10.1007/s00148-015-0543-2. ISSN 0933-1433. 
 23. ^ "America's puzzling moral ambivalence about Middle East refugees". Brookings (İngilizce). 28 Haziran 2016. 28 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ocak 2017. 
 24. ^ Papadopoulos, Georgiosyıllar (2 Temmuz 2014). "Immigration status and property crime: an application of estimators for underreported outcomes". IZA Journal of Migration. 3 (1). s. 12. doi:10.1186/2193-9039-3-12. ISSN 2193-9039. 19 Nisan 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2021. 
 25. ^ Bianchi, Milo; Buonanno, Paolo; Pinotti, Paolo (1 Aralık 2012). "Do Immigrants Cause Crime?" (PDF). Journal of the European Economic Association (İngilizce). 10 (6). ss. 1318-1347. doi:10.1111/j.1542-4774.2012.01085.x. ISSN 1542-4774. 1 Eylül 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 26 Ağustos 2021. 
 26. ^ Jaitman, Laura; Machin, Stephen (25 Ekim 2013). "Crime and immigration: new evidence from England and Wales" (PDF). IZA Journal of Migration. 2 (1). s. 19. doi:10.1186/2193-9039-2-19. ISSN 2193-9039. 26 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 26 Ağustos 2021. 
 27. ^ Bell, Brian; Fasani, Francesco; Machin, Stephen (10 Ekim 2012). "Crime and Immigration: Evidence from Large Immigrant Waves" (PDF). Review of Economics and Statistics. 95 (4). ss. 1278-1290. doi:10.1162/REST_a_00337. ISSN 0034-6535. 13 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 26 Ağustos 2021. 
 28. ^ Bell, Brian; Machin, Stephen (1 Şubat 2013). "Immigrant Enclaves and Crime" (PDF). Journal of Regional Science. 53 (1). ss. 118-141. doi:10.1111/jors.12003. ISSN 1467-9787. 24 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 26 Ağustos 2021. 
 29. ^ Wadsworth, Tim (1 Haziran 2010). "Is Immigration Responsible for the Crime Drop? An Assessment of the Influence of Immigration on Changes in Violent Crime Between 1990 and 2000". Social Science Quarterly. 91 (2). ss. 531-553. doi:10.1111/j.1540-6237.2010.00706.x. ISSN 1540-6237. 
 30. ^ Piopiunik, Marc; Ruhose, Jens (6 Nisan 2015). "Immigration, Regional Conditions, and Crime: Evidence from an Allocation Policy in Germany". SSRN 2589824 $2. 
 31. ^ Lee, Matthew T.; Martinez Jr., Ramiro (2009). "Immigration reduces crime: an emerging scholarly consensus". Immigration, Crime and Justice. Emerald Group Publishing. ss. 3-16. ISBN 9781848554382. 26 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2021. 
 32. ^ Bell, Brian; Oxford, University of; UKyıllar (2014). "Crime and immigration". IZA World of Labor. doi:10.15185/izawol.33. 26 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2021. 
 33. ^ "Dangerous Journeys". 10 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2021. 
 34. ^ "Migrant Deaths and Disappearances". 21 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Temmuz 2021. 
 35. ^ Farrell, Paul (22 Nisan 2015). "Could Australia's 'stop the boats' policy solve Europe's migrant crisis?". The Guardian. 26 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ocak 2017. 
 36. ^ "Left to die: Border patrol, search and rescue, & the crisis of disappearance" (PDF). 3 Şubat 2021 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
 37. ^ "The gifts of immigration" (İngilizce). Harvard Gazette. 4 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ocak 2017. 
 38. ^ Swain, Laksha P. (2006). Migration and Adjustment (İngilizce). Northern Book Centre. ISBN 9788172112110. 7 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ocak 2017. 
 39. ^ Flores, Juan; Flores, Prof of Social and Cultural Analysis Juan (2 Nisan 2010). The Diaspora Strikes Back: Caribeño Tales of Learning and Turning (İngilizce). Routledge. ISBN 9781135927592. 7 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ocak 2017. 
 40. ^ Chuang, Susan S. (16 Haziran 2011). Immigrant Children: Change, Adaptation, and Cultural Transformation (İngilizce). Lexington Books. ISBN 9780739167069. 18 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ocak 2017. 
 41. ^ "Muslims in France: Identifying a Discriminatory Equilibrium" (PDF). 27 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 10 Mayıs 2017. 
 42. ^ Rozell, Mark J.; Jelen, Ted G. (28 Nisan 2015). American Political Culture: An Encyclopedia [3 volumes]: An Encyclopedia (İngilizce). ABC-CLIO. ISBN 9781610693783. 19 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ocak 2017. 
 43. ^ Chapman, Roger; Ciment, James (17 Mart 2015). Culture Wars: An Encyclopedia of Issues, Viewpoints and Voices (İngilizce). Routledge. ISBN 9781317473510. 20 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ocak 2017. 
 44. ^ Congress, Elaine P.; Gonzalez, Manny J. (15 Nisan 2005). Multicultural Perspectives in Working with Families: Second Edition (İngilizce). Springer Publishing Company. ISBN 9780826131461. 19 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ocak 2017. 
 45. ^ Nyangweso, Mary (20 Ekim 2014). Female Genital Cutting in Industrialized Countries: Mutilation or Cultural Tradition? (İngilizce). ABC-CLIO. ISBN 9781440833472. 18 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ocak 2017. 
 46. ^ "Immigration and the Welfare State" (PDF). Cato Journal. 28 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 12 Şubat 2017. 
 47. ^ "The Cost of Welfare Use By Immigrant and Native Households" (İngilizce). Center for Immigration Studies. 6 Mayıs 2016. 11 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Şubat 2017. 
 48. ^ Sowell, Thomas (9 Aralık 2008). Applied Economics: Thinking Beyond Stage One (İngilizce). Basic Books. ISBN 978-0786722709. 19 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2017. 
 49. ^ Bommes, Michael; Geddes, Andrew (2 Eylül 2003). Immigration and Welfare: Challenging the Borders of the Welfare State (İngilizce). Routledge. ISBN 9781134593705. 19 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2017. 
 50. ^ "Report: More than half of immigrants on welfare". USA TODAY (İngilizce). 20 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2017. 
 51. ^ "Germany Announces Crackdown on Immigrant 'Welfare Abuse' | VICE News". VICE News. 2 Eylül 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Şubat 2017. 
 52. ^ "The Welfare Use of Immigrants and Natives in Germany: The Case of Turkish Immigrants" (PDF). 11 Nisan 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2017. 
 53. ^ "The Impact of Immigration on Germany's Society" (PDF). Federal Office for Migration and Refugees. 2005. 13 Şubat 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Şubat 2017. 
 54. ^ Horn, Heather. "The Economics—and Morality—of Admitting Refugees". The Atlantic. 13 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Şubat 2017. 
 55. ^ a b "Skill-based immigration, economic integration, and economic performance" (PDF). 8 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2017. 
 56. ^ "Economic Impacts of Immigration: A Survey". CiteSeerX 10.1.1.360.324 $2. 
 57. ^ a b c d e Connor, Phillip; Krogstad, Jens Manuel. "Many worldwide oppose more migration – both into and out of their countries". Pew Research Center (İngilizce). 10 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ocak 2019. 
 58. ^ Staff writer (23 Nisan 2010). "BNP call for end to immigration from Muslim nations". BBC News. BBC. 29 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ağustos 2021. 
 59. ^ a b Wilkinson, Michael (5 Mayıs 2015). "Immigration policies: General Election 2015 and how each party will tackle it". The Daily Telegraph. 29 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ağustos 2021. 
 60. ^ "Triumph for 'Brexiteer' Nigel Farage, British scourge of the EU". www.yahoo.com. 25 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 61. ^ "David Cameron offers olive branch on EU referendum as Ukip soars". The Guardian. 21 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Haziran 2019. 
 62. ^ "To ud af tre vil begrænse muslimsk indvandring". Berlingske.dk (Danca). 14 Mart 2017. 4 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mayıs 2019. 
 63. ^ "La France en tête des pays en attente d'un leader " fort " pour " casser les règles "". Ipsos (Fransızca). 15 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2019. 
 64. ^ Pagnoncelli, Nando (1 Kasım 2019). "Le colpe dell'emergenza migranti? Il 60% punta il dito contro l'Europa". Corriere della Sera (İtalyanca). 12 Ocak 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ocak 2019. 
 65. ^ Staff writer (23 Haziran 2004). "Immigration time-bomb". Expatica. 28 Mayıs 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ağustos 2010. 
 66. ^ Ray Hall; Paul White (2005). Europe's Population. Routledge. s. 136. ISBN 9781135369484. 19 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ağustos 2021. 
 67. ^ TT. "Svenskar vill ha inhägnat boende | SvD". SvD.se (İsveççe). 22 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Temmuz 2018. 
 68. ^ Parusel, Bernd. "Der schwedische Umschwung in der Flüchtlingspolitik | bpb". bpb.de (Almanca). 15 Haziran 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Eylül 2019. 
 69. ^ "Svenska Trender report" (PDF). University of Gothenburg. SOM Institute. ss. 24, 48. 12 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Kasım 2017. ; cf. VAD SVENSKAR OROAR SIG FÖR – Sociala klyftor och ökat antal flyktingar 29 Ağustos 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 70. ^ "Svenska Trender report" (PDF). University of Gothenburg. SOM Institute. ss. 24, 48. 12 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Kasım 2017. ; cf. VAD SVENSKAR OROAR SIG FÖR – Sociala klyftor och ökat antal flyktingar 29 Ağustos 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 71. ^ "Magdalena Andersson: Sök er till annat land". Aftonbladet (İsveççe). 16 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mart 2020. 
 72. ^ "Migrants stranded at Hungarian border" (İngilizce). 15 Eylül 2015. 12 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Eylül 2019. 
 73. ^ günler, iyi. "Türkiye'de kaç yabancı var | Özdağ açıkladı Son Dakika Haberler". www.iyigunler.net/. 1 Nisan 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Nisan 2023. 
 74. ^ "Erdoğan ile Bahçeli'yi tedirgin edecek 'Afgan mülteci' anketi". 30 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ekim 2021. 
 75. ^ "Türkiye'de göçmen karşıtlığı yükseliyor". 18 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 76. ^ "Ankara Altındağ'da Suriyelilerin ev ve işyerleri tahrip edildi". cumhuriyet.com.tr. 13 Ağustos 2021. 13 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ağustos 2021. 
 77. ^ "SURİYELİ MÜLTECİLERİN EVLERİNE DÖNME VAKTİ GELDİ". 15 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 78. ^ Duvar, Gazete (28 Temmuz 2021). "Kılıçdaroğlu'dan mülteci açıklaması: O demiş, bu söylenmiş önemli değil, 2 yılda çözeceğim". 28 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ağustos 2021. 
 79. ^ "'Are we in Greece?': Migrants seize their chance in Europe quest". news.yahoo.com (İngilizce). 1 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Mart 2020. 
 80. ^ "Greece blocks thousands of migrants trying to enter from Turkey". France 24 (İngilizce). 1 Mart 2020. 1 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Mart 2020. 
 81. ^ a b Online, FOCUS. "Anders als 2015: In Griechenland kommen viel mehr Migranten als Syrer an". FOCUS Online (Almanca). 6 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2020.