FoxTorrent

FoxTorrent firefox için geliştirilmiş Bittorrent ; torrent P2p istemcisidir.

ÖzellikleriDüzenle

  • Stream olarak tanımlanan : sunuculardan sıralı veri akışı isteme protokolune göre

media içeriği olan görsel ve işitsel dosyaların indirime işlemi tam olarak, tamamlanmadan alınan verilerin real-time olarak akıcı şekilde seyredilmesine olanak tanınan veri protokolu sistemidir.

daha geniş örnekler için : bakınız ; P2pTv

Resmi İnternet AdresleriDüzenle