Fosfolipaz

Fosfolipaz, fosfolipitlerin yağ asitleri ve başka lipofilik maddelere hidrolizini gerçekleştiren enzim türü. Katalizörlüğünü yaptıkları reaksiyon türüne göre dört ana sınıfa ayrılırlar:

Farklı fosfolipaz türlerinin işledikleri noktaları gösteren bir diyagram. Hem PLA1, hem de PLA2 etkinliğine sahip olan enzimlere PLB (fosfolipaz B) adı verilir.