Folikül-uyarıcı hormon

FSH, Folikül Uyarıcı Hormon ya da Follicle-Stimulating Hormone), Hipotalamusdan salınan GnRH ile hipofiz bezinden salgılanan bir hormondur. Bu hormonun erkekte ve dişide moleküler yapısı benzerdir. Lütein yapıcı hormonla (LH) beraber yumurtalığın ve testislerin işlevlerine katkıda bulunur. Dişilerde yumurtalık foliküllerinin olgunlaşmasını, erkeklerde spermatozoonların üretimine ve olgunlaşmasına yarar.

Folikül Uyarıcı Hormon - Beta Polipeptid

FSH değerleriDüzenle

Erkek 1.7 - 12 mlu/ml
Kadın Ovülasyon: 6.3 - 24 mlu/ml
Foliküler faz: 2.9 - 12 mlu/ml
Luteal faz: 1.5 - 7.0 mlu/ml
Menopoz: 17 - 95 mlu/ml

FSH'ın fazla olduğu durumlarDüzenle

  • Menopoz dönemi
  • Klinefelter ve Turner sendromları

FSH'ın az olduğu durumlarDüzenle

  • Ergenlik öncesi dönem
  • Hipofiz yetersizliğine bağlı hipogonadizm
  • Östrojen miktarının fazla olması

Dış bağlantılarDüzenle