Folikül-uyarıcı hormon

FSH, Folikül Uyarıcı Hormon ya da Follicle-Stimulating Hormone), Hipotalamusdan salınan GnRH ile hipofiz bezinden salgılanan bir hormondur. Bu hormonun erkekte ve dişide moleküler yapısı benzerdir. Lütein yapıcı hormonla (LH) beraber yumurtalığın ve testislerin işlevlerine katkıda bulunur. Dişilerde yumurtalık foliküllerinin olgunlaşmasını, erkeklerde spermatozoonların üretimine ve olgunlaşmasına yarar.

Folikül Uyarıcı Hormon - Beta Polipeptid

FSH değerleri

değiştir
Erkek 1.7 - 12 mlu/ml
Kadın Ovülasyon: 6.3 - 24 mlu/ml
Foliküler faz: 2.9 - 12 mlu/ml
Luteal faz: 1.5 - 7.0 mlu/ml
Menopoz: 17 - 95 mlu/ml

FSH'ın fazla olduğu durumlar

değiştir
  • Menopoz dönemi
  • Klinefelter ve Turner sendromları

FSH'ın az olduğu durumlar

değiştir
  • Ergenlik öncesi dönem
  • Hipofiz yetersizliğine bağlı hipogonadizm
  • Östrojen miktarının fazla olması

Dış bağlantılar

değiştir