Floransa lehçesi

Floransa dili veya Floransa lehçesi, İtalya'nın Floransa şehrinde konuşulan dildir. Toskana lehçelerinden biridir. Bu dilin kabul edilmiş bir pedagojik varyantı olan "la pronuncia fiorentina emendata" yani "Değiştirilmiş Floransa Telaffuzu" 1861 yılında kurulan İtalya Krallığı'nın resmi diliydi.