Fiziksel sistem

Fizikte, fiziksel evrenin analiz edilmek amacıyla seçilmiş bir kısmına fiziksel sistem denir. Sistemin dışındaki her şeye Çevre (sistemler) denir. Çevrenin, incelenen sistem üzerine etkisi olmayan özellikleri yok sayılır.