Fizik (Aristoteles)

Fizik, Aristoteles tarafından yazılan, Batı bilim ve felsefesinin temel metinlerinden biridir. Bu metinde varlık, var olan, değişim, devinim, zaman, hareket, ilk hareket ettirici gibi belli başlı hususlardan söz etmektedir. Bir anlamda Aristoteles'in Metafizik metniyle (ki bu metin de fizikten sonra gelen anlamındadır) bir arada değerlendirilmesi gereken, bu nedenle de Aristoteles metafiziğinin parçası olarak adlandırılabilecek bir metindir.[1]

Fizik metninin orta çağda yayımlanmış Latince baskısı.

Metin bölümlere ayrılmış sekiz kitaptan oluşmaktadır.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Aristotles, (1997): "Fizik" (çev. Saffet Babür), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.