Fimbrin

Fimbrin veya plastin 1, aktin çapraz bağlayıcı bir proteindir. İnsanlarda PLS1 geni tarafından kodlanmaktadır. Fimbrin, filopodun oluşumu için önem arz eden bir proteindir. Fimbrin; vücutta bağırsak mikrovillusları, kıl hücrelerinin stereosilleri, fibroblastların filopodları gibi değişik hücrelerin çeşitli yapılarında bulunabilmektedir. Fimbrin, stereosillerde ve filopodlarda zar kabartılarındaki polarize aktin filamentleri ile ilişki içerisindedir.

Fimbrin (plastin 1) proteini