Feth Ali Han Afşar

Feth Ali Han Afşar, Urmiye Hanlığı'nın kurucusu ve Nadir Şah'ın amcasının oğlu.

1747 yılından itibaren Azerbaycan topraklarında birleşik bir hanlık kurmak için çaba gösteren Feth Ali Han, 1759 tarihinde Karabağ Hanlığı'nı kendisine tabi kıldı. Böylelikle Urmiye, Tebriz, Hoy, Karadağ, Marağa ve Serab hanlıkları, yani Erdebil ve Maku hanlıkları haricinde tüm Güney Azerbaycan hanlıklarını birleştirmiş oldu.

Feth Ali Han Afşar, 1752 yılından itibaren Güney Azerbaycan'daki egemenlik için mücadele ettiği Kerim Han Zend'e 1761 yılında hanlığının başkenti olan Urmiye'yi teslim etmek durumunda kalmış ve 1763'te yakalanıp İsfahan'da idam edilmiştir.