Fenolftalein

Fenolftalein, soluk sarı renkte, toz halinde bir organik bileşik. Formülü C20H14O4 olup, erime noktası yaklaşık 250 °C'dir. Alkolde çözünür. Fakat suda asla çözünmez. Fenolftalein sıcak sülfürik asit veya çinko klorür katalizörlüğünde fenol ile ftalik anhidridin reaksiyonundan elde edilir.

Fenolftalein
Phenolphthalein-low-pH-2D-skeletal.svg
Sample of solid phenolphthalein.jpg
Özellikler
Molekül formülü C20H14O4
Molekül kütlesi 318.33 g·mol−1
Görünüm Beyaz toz
Yoğunluk 1.277 g/cm3 (32 °C (90 °F))
Erime noktası

258–263 °C (496–505 °F; 531–536 K)

Çözünürlük (su içinde) Çözünmez[kaynak belirtilmeli]
Çözünürlük () Benzende ve hekzende çözünmez, ethanol ve etherde iyi çözünür
Belirtilmiş yerler dışında verilmiş olan veriler, Standart sıcaklık ve basınçtadır. (25 °C, 100 kPa)
Bilgi kutusu kaynakları

Fenolftalein asit-baz indikatörü olarak kullanılır. Asitli ortamda renksiz olan fenolftalein bazik ortamda pembe renklidir. Nötral ortamda da renksizdir. Fenolftalein ilave edilmiş asidik çözeltiye baz ilave edilirse, çözeltinin pH'sı 8,2 olduğu an, fenolftalein çözeltiyi pembe renge boyar ve çözeltinin bazik olmaya başladığı anlaşılır. Fenolftalein asitli çözeltide renksiz trifenil karbinal türevine, bazik çözeltide ise kırmızı renkli kinoit yapılı bir bileşiğe dönüşür. Ayrıca fenolftalein asidik ortamlarda amonyak kokusu yayar.

Fenolftalein (pH indikatörü)
8,2 10,0

Fenolftalein çeşitli isimler altında müshil ilacı olarak da satılır. Tesir mekanizması belli değildir.