Fenai Ali Efendi

Fenâî Ali Efendi (d. Kütahya; ö. 1745, İstanbul), Türk mutasavvıf, şeyh, şair.

Kütahya'da doğdu. İlk tahsilini yaptıktan sonra Üsküdarlı Selâmi Ali Efendi'ye intisap etti. Daha sonra Manisa'ya yerleşti. Manisa'da bir mescit, tekke ve su kuyusu yaptırdı. 1714'te İstanbul'a geri dönerek şeyhinin tekkesine şeyh oldu. Üsküdar Pazarbaşı'nda bir tekke yaptırdı. Tekkesinde uzun yıllar irşadda bulunduktan sonra öldü.[1]

Fenâî Ali Efendi'nin 1711 yılında Prut Savaşı'na katıldığı ve bu savaşta kendisinde kalan bayrağın türbesine örtüldüğü bilinmektedir. Kendisine ait şiirlerinin ve ilâhilerinin bulunduğu öne sürülen kitabı bulunamamıştır.[2]

KayakçaDüzenle

  1. ^ Uzunçarşılı, İ. Hakkı, Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 233
  2. ^ Güler, K.-Türkmen, U. Kütahya Sanatçıları, KUTSO, s, 105